Tag Archives: Tập nghe A1-A2

Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Văn Phòng Mới

 

Bạn nghe bài nghe 02 lần. Sau đó bạn nhấn vào nút Start Quiz để bắt đầu.

Bạn nhớ chuẩn bị giấy bút để ghi chú nhé :)

Có kết quả và đáp án ngay sau khi hoàn thành.

Bài Tập Nghe Tiếng Đức – Trình Độ A1 – Số Đếm

 

Bạn nghe bài nghe 02 lần. Sau đó bạn nhấn vào nút Start Quiz để bắt đầu.

Bạn nhớ chuẩn bị giấy bút để ghi chú nhé :)

Có kết quả và đáp án ngay sau khi hoàn thành.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.