Tag Archives: Reflexive Verben

Bài Tập Online : Reflexive Verben 3 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 3

Reflexive Verben 3 (Dritte Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Reflexive Verben 2 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 2

Reflexive Verben 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Reflexive Verben 1 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 1

Reflexive Verben 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

[Gr] Động Từ Phản Thân (Reflexive Verben)

 

Screen_shot_2010-05-03_at_00.37.26

I. Định nghĩa:

Trong tiếng Đức, khi miêu tả hành động tự làm một việc gì đó người ta thường dùng động từ phản thân (Reflexive Verben). Động từ phản thân (Reflexive Verben) bao giờ cũng đi kèm đại từ phản thân (Reflexivpronomen).

z.B:
  • Ich freue mich sehr.
  • ich interessiere mich nur für dich

II. Cách Sử Dụng:

1. Reflexivpronomen: (Đại Từ Phản Thân)

Như đã trình bày ở trên, để sử dụng động từ phản thân, bạn cần đại từ phản thân (Reflexivpronomen). Đại từ phản thân phụ thuộc vào chủ ngữ của câu, và có thể ở dạng Akkusativ hoặc Dativ, như bảng dưới đây: Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.