Tag Archives: Präteritum

Bài Tập Online : Das Präteritum 1 (Chia Động Từ) – Bài Số 1

Das Präteritum 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(Điền từ vào chỗ trống, 10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×