Tag Archives: Präpositionen

Bài Tập Online : Präpositionen Übungen

Präpositionen 

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Präpositionen mit Akkusativ, Dativ oder Genitiv

Präpositionen mit Akkusativ, Dativ oder Genitiv

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(12 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Wo oder Wohin (Präpositionen)

Wo oder Wohin (Präpositionen) (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(12 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

[Gr] Präpositionen (Giới Từ)

 

prepozitii_opac2

I. Mở Đầu:

Trong tiếng Đức việc sử dụng giới từ không hề đơn giản, sử dụng giới từ trong các trường hợp khác nhau, sẽ mang những ý nghĩa khác nhau. Vậy làm sao để sử dụng đúng giới từ, trước tiên chúng ta phải phân biệt xem có bao nhiêu loại giới từ đã nhé.

Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.