Tag Archives: Plural

Bài Tập Online : Die Pluralbildung 2 (Danh Từ Số Nhiều) – Bài Số 2

Pluralbildung 1 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Die Pluralbildung 1 (Danh Từ Số Nhiều) – Bài Số 1

Pluralbildung 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

[Gr] Prulal (Số nhiều)

 

grade1_gr_unit20_12

I. Định nghĩa:

Bình thường 1 danh từ có 2 dạng:
1. Singular (Số ít):
  • in meinem Garten gibt es nur einen Baum.
2. Prulal (Số nhiều):
  • in meinem Garten gibt es viele Bäume.
Read More »
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.