Tag Archives: Passiv

Bài Tập Online : Der Passivsatz 2 (Câu Bị Động) – Bài Số 2

Der Passivsatz 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Der Passivsatz 1 (Câu Bị Động) – Bài Số 1

Der Passivsatz 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

[Gr] Aktiv vs Passiv (Câu Bị Động)

 

untitled

I. Định nghĩa:

1. Aktiv (Câu chủ động): Dùng để nhấn mạnh, ai làm cái gì, động từ ở dạng Aktiv
z.B: Tommy spielt Klavier.
2. Passiv (Câu bị động): Khi câu bị động được sử dụng, thì ai làm gì (Täter) không quan trọng (có thể không được nhắc đến), mà hành động làm gì (Handlung) sẽ được nhấn mạnh.
z.B: Die Elektronik wird von Ingenieuren geprüft.

Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.