Tag Archives: Modalverben

Bài Tập Online : Modalverben Übung 2

Modalverben 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Modalverben Übung 1

Modalverben 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(7 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

[Gr] Modalverben (Trợ Động Từ)

 

modalverben3

I. Định nghĩa:

Modalverben (Trợ Động Từ) là 1 loại động từ thể hiện mong muốn, khả năng thực hiện hoặc bắt buộc 1 việc gì đó. Trong tiếng Đức có 6 loại Trợ động từ quen thuộc như: könnensollenwollenmüssen, möchten và dürfen. Modalverben được sử dụng kèm với các động từ khác, và các động từ này được đặt ở cuối câu và ở dạng Infinitiv.

Modalverben thường dùng để thể hiện mong muốn, bắt buộc hoặc là khả năng.

z.B:

  • Monika möchte übers Wochenende nach Berlin fahren.
    ( = Monika muốn đến Berlin, nhưng ví dụ nếu cô ấy không có tiền hoặc thời gian, cô ấy sẽ ở nhà) (Mong muốn)
  • Monika muss übers Wochenende nach Berlin fahren.
    (= Moniaka bắt buộc phải lên Berlin) (Bắt Buộc)
  • Monika kann übers Wochenende nach Berlin fahren.
    (= Có Khả năng Monika lên Berlin vào cuối tuần, nhưng nếu có việc đột xuất cô ấy sẽ ở nhà) (Có Khả năng thực hiện)
Read More »
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.