Tag Archives: Grammatik Übungen

Bài Tập Online : Adjektivendungen 1 (Cách Biến Đổi Đuôi Tính Từ) – Bài Số 1

Adjektivendungen 1 (Cách Biến Đổi Đuôi Tính Từ)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Download Ebook – Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Đức – Trình Độ A2

 

Screenshot 2014-03-07 10.11.15

Một quyển sách luyện Grammatik khá hay của Langenscheidt dành cho Trình độ A2.
Các bạn có thể tham khảo và làm các bài tập trong sách nhé (Có đáp án kèm theo).

 

Link download:    Download Grammatik Intensivtrainer A2 

Mật khẩu: tiengduc.net

Nguồn: Almanii.blogspot.com

 

Download Ebook – Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Đức – Trình Độ B1

 

Grammatik IntensivtrainerFit in Grammatik B1 Read More »

Bài Tập Online : Fragen 2 (Các Kiểu Câu Hỏi) – Bài Số 2

Fragen 2 (Các Kiểu Câu Hỏi)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Fragen 1 (Các Kiểu Câu Hỏi) – Bài Số 1

Fragen 1 (Các Kiểu Câu Hỏi)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.