Tag Archives: Fragen

[Gr] Fragen (Các Kiểu Câu Hỏi)

 

question-mark (1)

I. Mở đầu:

Trong tiếng Đức có rất nhiều cách để đặt một câu hỏi. Các bạn có thể hỏi trực tiếp, hỏi gián tiếp, dùng hoặc không dùng “từ để hỏi”. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đặt một câu hỏi như thế nào cho đúng nhé.

Read More »

Bài Tập Online : Fragen 2 (Các Kiểu Câu Hỏi) – Bài Số 2

Fragen 2 (Các Kiểu Câu Hỏi)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Fragen 1 (Các Kiểu Câu Hỏi) – Bài Số 1

Fragen 1 (Các Kiểu Câu Hỏi)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.