Tag Archives: Động Từ Bất Qui Tắc

[Gr] VERBEN schwache, starke, gemischte – Các Dạng Động Từ Trong Tiếng Đức (Tác Giả: Ducfuctap)

 

starke-und-schwache-verben-prsens-2-728

I. Mở đầu:

Động từ được phân ra làm hai loại chính (Động từ yếu (có qui tắc) và động từ mạnh (bất qui tắc)), ngoài ra còn một kiểu gọi là động từ lai (gemischte Verben).

Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về các thì trong tiếng Đức thì có thể tham khảo thêm tại đây: Các Thì Trong Tiếng Đức

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm bài viết về các dạng động từ của tác giả Deutsch Lieber tại đây:

Các Dạng Động Từ (Autor: Deutsch Lieber)

Read More »

[Gr] Starke und schwache Verben (Cách Chia Động Từ)

 

4374323-1372336048459

I. Mở đầu:

Chia động từ là một trong những vấn đề cơ bản nhất của tiếng Đức. Động từ được phân ra làm hai loại chính (Động từ yếu (có qui tắc) và động từ mạnh (bất qui tắc)). Để đơn giản cho các bạn mới học tiếng Đức, mình sẽ trình bày cách chia các động từ này tại 3 thì cơ bản nhé (Hiện tại, Quá khứ đơn, Quá khứ hoàn thành).

Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm về các thì trong tiếng Đức thì có thể tham khảo thêm tại đây: Các Thì Trong Tiếng Đức

Read More »

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.