Tag Archives: Adjektivendungen

[Gr] Cách Biến Đổi Đuôi Tính Từ (Adjektivendungen)

 

5.1

I. Mở đầu:

Việc biến đổi đuôi tính từ là một trong những vấn đề cơ bản nhất trong tiếng Đức. Việc biến đổi này còn liên quan đến Mạo Từ (xác định, không xác định), số ít, số nhiều, các cách (Nominativ, Akkusativ, Genitiv, Dativ). Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách biến đổi đuôi tính từ trong bài này nhé.

Read More »

Bài Tập Online : Adjektivendungen 1 (Cách Biến Đổi Đuôi Tính Từ) – Bài Số 1

Adjektivendungen 1 (Cách Biến Đổi Đuôi Tính Từ)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(8 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.