[Gr] NOMINATIV (Chủ Cách)

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

I. Khái Niệm:

Câu hỏi của Nominativ thường dùng từ để hỏi là Wer oder Was (Ai ?, Cái gì ?)
z.B:
  1. Tina trinkt den Kakao.     –>  WER trinkt den Kakao ?
                                              –>  Tina
    2.  Das Lied ist toll  –>  WAS ist toll ?
                                     –>  Das Lied

II. Cách Sử Dụng:

1. Đại từ nhân xưng: (Personal Pronomen):

2. Mạo Từ (Artikel):

3. Tham khảo thêm các cách khác theo link dưới đây:

4. Video hướng dẫn:

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×