Học Qua Videos : Easy German (Bài 4: Làm Quen)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Trong bài số 4 này, chúng ta sẽ học cách làm quen với một người. Bài Số 4 này có khá nhiều từ mới và cách nói khá nhanh. Các bạn cố gắng nhé.

Trong Video đã bao gồm cả phụ đề tiếng anh và tiếng Đức để hỗ trợ các bạn. Có một số mẫu câu các bạn có thể tham khảo ở dưới nhé.

Guten Tag! Wie heißt ihr : Xin chào, các bạn tên là gì Wie alt bist du ? Bạn bao nhiêu tuổi
Was macht ihr hier: Các bạn làm gì ở đây. Was studierst du ?  Bạn học ngành gì ?
Kommt ihr aus Münster: Các bạn đến từ Münster à. Was arbeitest du ? Bạn làm gì ?
Habt ihr Hobbys: Các bạn có sở thích gì không ? Habt ihr jetzt Semesterferien ? Bạn đang được nghỉ học kỳ phải không
Du bist auch hier geboren ? Bạn sinh ra ở đây à ? Warst du im Urlaub ? Bạn có đi nghỉ mát đâu không
Wie lange wohnst du schon hier ? Bạn sống ở đây bao lâu rồi Ich war einkaufen in der Stadt. Tôi đi mua sắm trong thành phố.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

One comment

  1. Differentiation of herpes simplex virus types 1 and 2 in professional medical samples by way of a real-time Taqman PCR assay.,|which only lasted about a full week If the genitals are afflicted, the
    herpes lesions are found on the penis, vagina, cervix, vulva, buttocks, or other near by parts of the body.
    ago,|I had fashioned the injections about a full month These dishes contain other natural ingredients to make effective papaya face masks.

    Here is my page … genital herpes statistics – gsffuta.org
    -

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×