Học Qua Videos : Easy German (Bài 3: Bạn Đang Nghĩ Gì ?)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Trong bài số 3 chúng ta sẽ xem anh chàng Simon hỏi người đi đường đang nghĩ gì và anh ta nhận được những câu trả lời hết sức ngộ nghĩnh.

Trong Video đã bao gồm cả phụ đề tiếng anh và tiếng Đức để hỗ trợ các bạn. Các bạn có thể tham khảo một số mẫu câu liên quan đến động từ “denken” theo bảng dưới đây:

Was denken Sie grad? : Ngài đang nghĩ gì vậy
Ich denke an …. : Tôi đang nghĩ về ….
Ich hätte gedacht ….: Tôi đã nghĩ là ….
Ich dachte : Tôi đã nghĩ là ….
Was denkst du dir gerade: Bạn đang nghĩ gì vậy
Moment, überlegen : Đợi chút, nghĩ đã.
Ich denke darüber nach: Tôi đang suy nghĩ về …
Ich denke, dass ist keine gute Idee: Tôi nghĩ rằng đây không phải là ý kiến hay đâu

 

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×