Học Qua Videos : Easy German (Bài 2: Hỏi Đường)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Trong bài số 2 chúng ta sẽ học cách hỏi đường đi và cách trả lời.

Các bạn tham khảo các mẫu câu dưới đây nhé:

Könnt ihr mir bitte den Weg zur Beringsstraße sagen? : Các bạn làm ơn chỉ cho tôi đường đến phố Berring được không ? Sorry, keine Ahnung: xin lỗi, không biết
Schade. OK. Tschüss: Tiếc quá, ok, tạm biệt nhé. Hallo. Weisst du den Weg zur Beringstraße?: Xin chào, bạn có biết đường đến phổ Bering không.
Nein, ich komme nicht von hier, Entschuldigung: Không, tôi không phải người ở đây, xin lỗi nhé. Kenne ich nicht. Wir sind nicht aus Münster. Wir sind nur Besucher: Tôi không biết. Chúng tôi không phải người Münster. Chúng tôi chỉ là khách tham quan thôi.
Zur Beringstraße? Ja, aber wenn ich einen Atlas bei mir hab: Đến phố Bering ah, tôi biết, nhưng nếu mà có bản đồ :D
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

2 comments

  1. ducfuctap

    vào ngữ pháp cơ bản tim hai bài Dativ và Akkusativ đọc kỹ sẽ hiểu, nếu vẫn chưa hiểu mail cho duc.fuc.tap@gmx.de hỏi thêm

  2. e muốn hỏi về cách dùng và phân biệt cách 3 và 4

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×