Học Qua Videos : Easy German (Bài 1: Xin Chào)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Trong bài số 1 này chúng ta sẽ học cách chào hỏi xã giao.

Các bạn tham khảo các mẫu câu dưới đây nhé:

Wie geht’s Ihnen? : Ngài có khỏe không. Schönen Tag : Một ngày tốt lành nhé.
Was ist los? : Có chuyện gì vậy Guten Tag! : 1 câu chào trong tiếng Đức.
Ja, gleichfalls: vâng, bạn cũng vậy nhé. Wie geht’s dir: Bạn có khỏe không
Ganz gut: Tốt cả Schönen Tag gehabt ?: Bạn đã có 1 ngày vui vẻ chứ
Danke schön: Cám ơn nhiều nhé Tschüss : Tạm biệt nhé.
Sie dürfen mich ruhig duzen: Ngài có thể gọi là bạn cũng được Nee = Nein : Không
Gut, und selbst ? : ổn cả, bạn thì sao Ja, gut, danke : Vâng, tốt , cám ơn
Hervorragend: Tuyệt vời Ein Bisschen: Một chút.
zu voll: quá đầy đủ in der Stadt: Trong thành phố.

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×