[Gr] Fragen (Các Kiểu Câu Hỏi)

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

question-mark (1)

I. Mở đầu:

Trong tiếng Đức có rất nhiều cách để đặt một câu hỏi. Các bạn có thể hỏi trực tiếp, hỏi gián tiếp, dùng hoặc không dùng “từ để hỏi”. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách đặt một câu hỏi như thế nào cho đúng nhé.

II. Cách Sử Dụng:

1. Câu hỏi không có “từ để hỏi” đi kèm:

Câu hỏi ở dạng này, thường dùng động từ đảo lên đầu câu

(V + Subjekt + Objekt ?).

Trả lời cho câu hỏi dạng này thường là Ja hoặc là Nein.

untitled1

2. Câu hỏi có “từ để hỏi” đi kèm:

“Từ để hỏi” là những từ như là : wen, wer, wann, wem, wo, wohin v.v…

Các bạn có thể tham khảo cách sử dụng theo bảng dưới đây nhé.

untitled2

3. Câu hỏi dùng giới từ đi kèm:

Là dạng câu hỏi bắt đầu bằng giới từ. Trường hợp đặc biệt với (Giới từ + Was) sẽ được biến đổi theo như bảng dưới đây:

untitled3

4. Câu hỏi gián tiếp:

Là dạng câu hỏi được liên kết với 1 câu khác. Ví dụ như: Ich weiß nicht, … ; Er fragt, …. ; Ich wollte wissen, ….

Tại câu hỏi gián tiếp thì động từ sẽ được đẩy xuống cuối câu (Fragewort + Subjekt + Objekt + Verb). Các bạn tham khảo ví dụ ở bảng dưới đây để hiểu rõ hơn.

untitled4

Để nắm vững cách đặt câu hỏi các bạn làm bài tập online Tại Đây nhé:

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

75 comments

 1. Thầy ơi, thầy cho em hỏi về câu hỏi Was für? Trong các trường hợp dưới đây đều có ý nghĩa như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy!
  1. Was für ein Formular muss ich ausfüllen?
  2. Was für Briefmarken brauche ich für diese Sendung?
  3. Was für eine Verpackung soll ich nehmen?

  • hocvoithayduggi@gmail.com
   hocvoithayduggi@gmail.com

   M: was für ein? –
   F: was für eine? –
   N: was für ein? –
   Pl: was für? – người nào, cái nào, loại nào?
   dùng để hỏi về chất lượng, phẩm chất của người hay vật trong bài Attribut (thuộc ngữ)

   Thuộc ngữ dùng để bổ sung cho danh từ. Có bao nhêu loại thuộc ngữ?
   1- tính từ (Adjektiv)
   2- phân từ (Partizip)
   3- sở hữu thuộc từ (Genitivattribut)
   4- giới thuộc từ (Präpositionalattribut)
   5- đồng vị ngữ (Apposition)
   6- mệnh đề liên hệ (Relativsatz)
   7- trạng từ (Adverb)

   1) Was für ein Formular muss ich ausfüllen? tôi phải điền một mẫu đơn nào?
   – ein Antragsformular (một mẫu đơn xin… gì đó)
   – ein blaues Formular (một mẫu đơn màu xanh….)
   – ein Formular am Eingang (một mẫu đơn để ở lối ra vào…)
   – ein Formular vom Schalter 4 (một mẫu đơn ở quầy 4…..)

   2) Was für Briefmarken brauche ich für diese Sendung?
   – Für diese Sendung brauchen Sie 3 Marken zu 70 Cent.
   – Für diese Sendung brauchen Sie 3 Inlandporto-Marken.

   3) Was für eine Verpackung soll ich nehmen?
   – Sie sollen eine fertige Postverpackung nehmen. (đã làm sẳn, chỉ lựa độ lớn nhỏ)
   – Sie können irgendeinen Karton nehmen oder Packpapier.

 2. Em muốn được học khoá online với thầy được không?

 3. Chào thầy, e chuẩn bị thi A2 , liệu thầy có thể chỉ ra phần kiến thức trọng tâm để ôn tập được k ạ ? E cảm ơn.

 4. thầy cho con hỏi khi nào mình dùng wann, seit wann, wie lange và cách dùng đc k ạ? khi nào mình dùng seit, vor và fur( u umlaut ) để tả lời đc k ạ?

  • ducfuctap

   Trạng từ chỉ thời gian dùng để phát biểu một thời điểm, một chu kỳ, một giai đoạn thời gian dài, sự lập lại hay sự thường xảy ra: Muốn tìm ra chức năng thời gian nào chúng ta chỉ phải đặt câu hỏi cần thiết:

   1) thời đìểm
   Wann kommt deine Schwiegermutter zu Besuch? – Morgen. (khi nào mẹ vợ cậu đến? – ngày mai)
   Wann hast du Ute gesehen? – Gestern in der Disko. (cậu thấy Ute lúc nào? – hôm qua trong chỗ nhảy đầm)
   anfangs, augenblicklich, bald, damals, danach, dann, demnächst, eben, endlich, gerade, gestern, heute, heutzutage, inzwischen, jetzt, mittlerweile, nie, niemals, nun, schließlich, seitdem, sofort, später, vorerst, vorgestern, vorhin, zuerst, zuletzt, … (ý nghĩa xin xem trên)

   2) kể từ thời điểm
   Ab wann sind Sie in Urlaub? – Ab übermorgen. (bắt đầu khi nào anh có nghỉ hè – kể từ ngày mốt)
   Ab wann sollst du diese Tabletten nehmen? – Ab sofort. (bắt đầu từ lúc nào cậu phải uống thuốc này? – liền giờ.)
   ab dann, ab jetzt, ab nun, ab morgen, ab übermorgen, ab sofort

   3) kể từ thời điểm trong quá khứ
   Seit wann haben Sie diese Schmerzen? – Seit gestern. (bà bị đau nhức từ lúc nào? – từ hôm qua)
   Seit wann ist Egon verliebt? – Seit vorgestern. Er hat sie beim Tanzen kennen gelernt. (Egon mê cô ấy từ lúc nào? – từ lúc anh làm quen khi nhảy với cô ấy)
   seit damals, seit eben, seit gestern, seit vorgestern, seit vorhin, schon immer

   4) cho đến một thời điểm trong tương lai
   Bis wann haben Sie Zeit? – Leider nur bis morgen. (anh có thời giờ đến bao lâu? – rất tiếc là chỉ đến mai thôi)
   Bis wann hat der Patient geschlafen? – Bis vorhin. (người bệnh đã ngủ đến bao giờ)
   bis bald, bis dann, bis eben, bis gleich, bis jetzt, bis morgen, bis später, bis übermorgen, bis …

   5) bao lâu rồi
   Wie lange sind Sie schon in Deutschland? – Seit vorgestern. (bà ở Đức được bao lâu rồi? – từ hôm qua)
   Wie lange lernen die Kinder schon Deutsch? – Zeitlebens. Deutsch ist ihre Muttersprache. (mấy cháu bé học tiếng Đức được bao lâu rồi? – cả đời. tiếng Đức là tiếng mẹ đẽ của chúng)
   seit eben, seit damals, seit gestern, immer, immer noch, nie, niemals, noch, seit vorgestern, zeitlebens

   6) bao nhiêu lần
   Wie oft gehst du ins Kino? – Sehr selten. (cậu đi xinê thường không? – hiếm lắm)
   Wie oft putzt Hartmut sich die Zähne? – Mehrmals am Tag. (Hartmut đánh răng ngày mấy lần? – nhiều lần)
   bisweilen, häufig, manchmal, mehrmals, oft, selten
   morgens, vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts
   montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, …, wochenends
   einmal, zweimal, dreimal, zehnmal, hundertmal, …

   7) Khác biệt tùy theo thì (Tempus) sử dụng
   Trạng từ chỉ thời gian được dùng trong những thì thích hợp:
   Qúa khứ
   anfangs, bereits, damals, eben, einmal, früher, gestern, neulich, seither, soeben, vorgestern, vorhin
   Hiện tại
   augenblicklich, gegenwärtig, gerade, heute, heutzutage, jetzt, nun, sofort
   Tương lai
   bald, demnächst, morgen, übermorgen, später

  • ducfuctap

   Thời khoảng, kỳ hạn với những giới từ

   ab / von … an (+ Dativ) cho biết thời khoảng hiện tại hay tương lai với một điểm bắt đầu (không rõ điểm chấm dứt).
   Câu hỏi = ab wann?
   • Ab Montag ist die Praxis geschlossen. (phòng mạch đóng cửa kể từ thứ hai)
   • Von kommendem Jahr gilt das neue Rentengesetz mit 63. (bắt đầu sang năm luật về hưu với 63 tuổi sẽ có hiệu lực)
   • Ab wann haben die Kinder Ferien? (các bé được nghỉ hè bắt đầu lúc nào?)
   - Ab dem 16. Juli. (kể từ ngày 16 tháng 7)

   außerhalb (+ Genitiv) cho biết sự ngoài thời khoảng quy định
   Câu hỏi = wann?
   • Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den Notdienst. (ngoài giờ phòng mạch mở cửa xin hãy kêu đến trạm cấp cứu)
   • Außerhalb der Saison gibt es kaumTouristen hier. (ngoài mùa không có bao nhiêu khách du lịch ở đây.)

   bei (+ Dativ) cho biết sự đồng thời
   Câu hỏi = wann?
   • Beim Essen sollen die Kinder sich benehmen. (trong bửa ăn các bé phải biết giữ gìn.)
   • Viele Touristen wollen Rom bei Nacht erleben. (nhiều khách du lịch muốn biết qua đêm tại La mã. )
   • Bei einer Schlägere wurden drei Personen verletzt. (Trong một trận đánh lộn có ba người bị thương.)

   bis (zu) cho biết điểm chấm dứt của một thời khảng.
   (bis + Akk, nếu danh từ không có mạo từ, bis zu + Dativ, nếu danh từ có mạo tự)
   Câu hỏi = bis wann?
   • Die Hochzeitsfeier dauerte bis zum nächsten Morgen. (lễ cưới kéo dài đến sáng hôm sau.)
   • Meine Mutter bleibt bis nächsten Freitag in Berlin. (mẹ tôi ở lại Bá linh đến thứ sáu tới.)
   • Bis wann brauchst du das Geld? (bạn cần số tiền đó đến lúc nào?)
   - Ich brauche es bis Ende des Jahres (mình cần số tiền đó đến cuối năm.)

   für (+ Akk) cho biết thời khoảng trong tương lai.
   Câu hỏi = (für) wie lange?
   • Wie lange bleiben Sie in Köln? (bạn ở lại Köln bao lâu?)
   - Ich bleibe nur für eine Woche in Köln. (tớ ở lại Köln chỉ một tuần thôi.)
   • Herr Müller ist gestern für 6 Monate nach Korea geflogen. (ông Müller đã bay qua Đại Hàn 6 tháng)

   innerhalb (+ Genitiv) cho biết kỳ hạn hay thời khoảng quy định
   Câu hỏi = wann?
   • Zahlen Sie bitte die Rechnung innerhalb einer Woche. (bà hãy trả tiền hóa đơn trong hạn 1 tuần)
   • Innerhalb von drei Wochen hat er drei Prüfungen bestanden. (trong vòng ba tuần anh ta đã đậu 3 kỳ thi)

   seit (+ Dativ) cho biết thời khoảng bắt đầu trong quá khứ và đang kéo dài vào tương lai và có lẽ còn đang kéo dài. Động từ được chia ở thì hiện tại.
   Câu hỏi = seit wann? / wie lange?
   • Seit wann sind Sie in Deutschland? (anh/chị đến Đức từ lúc nào?)
   - Seit 2009.
   • Wie lange wartest du schon hier auf uns? (bạn chờ chúng tôi ở đây bao lâu rồi?)
   - Seit einer vollen Stunde. (cả tiếng đồnh hồ rồi đó nhe)
   • Sie hat seit dem Tod ihres Mannes große Geldprobleme. (bà ấy có nhiều khó khăn về tiền bạc từ lúc chồng chết)

   über (+ Akk) cho biết thời khoảng.
   Câu hỏi = wann?
   • Wir wollen übers Wochenende zu meinen Eltern fahren. (chúng tôi muốn qua cuối tuần ở nhà bố mẹ )
   • Über die Feiertage soll es sonnig werden. (trời hình như đẹp trong mấy ngày lễ.)

   von … bis (zu) (+ Dativ) cho biết thời khoảng giữa hai thời điểm.
   Câu hỏi = von wann bis wann?
   • Unser Büro bleibt vom 02.08. bis zum 10.09. geschlossen. (phòng làm việc chúng tôi đóng cửa từ 02/08 đến 10/09)
   • Unsere Sprechstunden sind täglich von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. (giờ phòng mạch mở cửa mỗi ngày từ 08 đến 14 giờ)
   • Gestern hat es von morgens bis abends geregnet. (hôm qua trời mưa từ sáng đến chiều.)

   während (+ Genitiv) cho biết thông tin trong thời khoảng
   Câu hỏi = wann?
   • Die Kinder sitzen während der Woche zu Hause vor der Glotze. (Các bé ngồi cả tuần ở nhà trước máy tivi.)
   • Während des Studiums müssen manche Studenten nebenbei jobben. (trong thời gian học đại học nhiều sinh viên phải đi làm thêm.)

   zwischen (+ Dativ) cho biết thời khoảng giữa hai thời điểm.
   Câu hỏi = wann?
   • Zwischen den Monaten Dezember und Februar hat es kaum geschneit. (giữa tháng chạp và tháng hai trời không có tuyết)
   • Wann kommt dein Sohn heim? (khi nào con trai chị về?)
   - Er kommt gewöhnlich zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr heim. (thường thì nó về giữa 21 và 1 giờ sáng)
   • Zwischen dem 05. Februar. und dem 18. März bleibt die Praxis geschlossen. (phòng mạch đóng cửa từ 05/02 đến 18/03)

   Thời điểm với những giới từ
   Câu hỏi = wann? um wie viel Uhr?

   an (+ Dativ) cho biết ngày tháng (9/2/2014……), thứ (hai, ba,..), ngày cuối tuần, buổi, ban (sáng, trưa, chiều, tối), ngày lễ
   • Wann kommt der Gast? (khi nào người khách đến?)
   - Am nächsten Samstag. (thứ bảy tới)
   • Am wievielten ist Valentinstag? (ngày của những kẻ yêu đương nhằm vào ngày nào? )
   - Valentinstag ist am 14. Februar. (ngày của thánh Valentine là 14.02)
   • Wann kommt ihr bei uns an? (khi nào các bạn tới nơi vậy?)
   - Bestimmt am Abend. (chắc chắn vào buổi chiều)
   • Was hast du an Ostern gemacht? (bạn làm gì trong dịp Phục sinh?)
   – An Ostern hatten wir ein Familientreffen (vào dịp Phục sinh chúng tôi có sự gặp gỡ trong gia đình)

   aus (+ Dativ) cho biết thời điểm phát xuất lúc xa xưa.
   • Diese Schale aus Jade stammt aus der Ming-Zeit. (chén ngọc này phát xuất từ thời Minh)
   • ein Werk aus dem Jahr 1850 (một tác phẩm từ năm 1850)

   bei (+ Dativ) cho biết nhiều sự kiện xảy ra đồng thời
   • Treten Sie bitte zurück bei der Abfahrt des Zuges. (xin quí khách bước lui khi xe hỏa khởi hành)
   • Bei Sonnenuntergang jagen Fledermäuse nach Mücken. (lúc trời lặn các chú dơi đi săn muỗi)

   gegen (+ Akk) cho biết một thời điểm khoảng chừng.
   • Wann kommst du etwa in Köln an? (khoảng lúc nào bạn bạn đến tới Köln vậy? )
   - So gegen 10:00 Uhr. (khoảng 10 giờ)
   • Wie viel Uhr ist es? (mấy giờ rồi?)
   - Ich weiß es nicht genau. Es müsste so gegen Mitternacht sein. (tôi cũng không biết, chắc gần nữa đêm rồi)

   in (+ Dativ) cho biết thời điểm không rõ ràng trong một thời khoảng quy định (dùng cho tuần, tháng, năm, mùa..).
   • Heute in drei Wochen haben wir Ferien. (trong ba tuần nữa tụi này được nghỉ hè)
   • Unser Deutschkurs beginnt im Oktober. (khóa Đức ngữ của chúng tôi bắt đầu vài tháng 10)
   • Im Winter fahren wir gern Ski. (mùa đông chúng tôi thích đi trượt tuyết)
   • In den 60er Jahren war Elvis ein großer Star. (trong những năm 60 Elvis là một siêu sao)
   • In den vergangenen Jahren gab es sehr wenig Azubis. (trong những năm vừa qua có rất ít người đi học nghề)

   nach (+ Dativ) cho biết sự kiện xảy ra sau một thời điểm
   • Nach dem Fußballspiel gehen wir schwimmen. (sau trận đấu bóng chúng tôi đi lội)
   • Nach wenigen Minuten haben wir schon 2:0 verloren. (sau một vài phút chúng tôi đã bi dẫn 2:0)

   um (+ Akk) 1. cho biết một thời điểm rõ ràng, chính xác. 2. cho biết thời điểm không chính xác với số năm (1400, 1900..)
   • Wir fahren um 11:30 Uhr vom Busbahnhof ab. (chúng tôi khởi hành lúc 11:30 từ bến xe buýt)
   • Um wie viel Uhr beginnt die Vorstellung? (buổi hát bắt đầu lúc mấy giờ?)
   - Um 20:00 Uhr genau. (đúng 8 giờ tối)
   • Der Palast wurde um 1600 gebaut. (lâu đài này được xây vào khoảng năm 1600)

   vor (+ Dativ) cho biết sự kiện xảy ra trước một thời điểm.
   • Vor dem Essen mach ich noch die Hausaufgaben. (trước bửa ăn tôi làm bài tập)
   • Vor der WM sind einige Spieler leider nicht fit. (trước những ngày bóng đá thế giới có một vài cầu thủ bị thương)

   Phát biểu về thời gian không cần giới từ
   Câu hỏi = wann?

   Chúng ta cũng có thể phát biểu về thời gian mà không cần những giới từ chỉ thời gian như trên. Đây là những trạng ngữ thời gian dưới dạng trực cách (Akkusativ). Xin đừng lầm lộn chúng với tân ngữ hay túc từ trực tiếp (câu hỏi  was?)

   Jahreszahlen số năm hay niên số
   • 1963 hat man JFK ermordet. (năm 1963 người ta đã ám sát John F. Kennedy)
   • 2002 wurde der Euro eingeführt. (năm 2002 tiền Euro được bắt đầu sử dụng)

   Anfang, Mitte, Ende ba từ Anfang (bắt đầu), Mitte (giữa) và Ende (cuối) dùng chung với tuần, tháng, năm để phát biểu về thời gian.
   • Die Ferien in NRW beginnen Ende August. (nghỉ hè ở tiểu bang NRW bắt đầu cuối tháng 8)
   • Meine Eltern wollen Mitte des nächsten Monats verreisen. (bố mẹ tôi muốn đi du lịch giữa tháng tới)
   • Anfang der Woche will ich nach Köln zur ANUGA fahren. (đầu tuần tôi muốn đi đến Köln tham dự hội chợ ANUGA)

   vorige, diese und nächste ba từ vorige (vừa qua, rồi), diese (này) và nächste (tới, sau, sang) dùng chung với tuần, tháng, năm để phát biểu về thời gian.
   • Voriges Jahr hatten wir im Loto gewonnen. (năm rồi chúng tôi đã trúng số)
   • Mein Freund will noch diesen Monat heiraten. (bạn tôi muốn lấy vợ trong tháng này)
   • Mein Tochter macht nächstes Jahr ihr Abitur. (sang năm con gái tôi thi tú tài/cấp ba)

  • Thầy ơi e muốn hỏi : Khi nào tôi chuyển đi? Thì nói như thế nào ak. E cảm ơn

 5. Thầy giúp em đặt câu với chủ đề Einkaufen; Urlaub; Schule với ạ

  • ducfuctap

   http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/faq/ein/deindex.htm
   ở trang này trò tìm thấy những câu hỏi đó

  • ducfuctap

   FRAGEN ZUM THEMA URLAUB

   1. Reist du gern? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht?
   2. Welches Verkehrsmittel ziehst du vor, wenn du eine Reise planst?
   3. Wo ziehst du lieber vor, deinen Urlaub zu verbringen?
   4. Worauf soll man Rücksicht nehmen, wenn man eine Reise macht?
   5. Wie planst du eine Reise? Ist Internet oder ein Reisebüro eine zuverlässige Hilfe für dich / einen Reisenden?
   6. Legst du einen großen Wert auf deinen Urlaub?
   7. Was für Probleme / Schwierigkeiten kann ein Reisender während einer Reise haben?

   Ich reise sehr gern, weil ich andere Völker, ihre Sitten und Bräuche kennen lernen will. Ich interessiere mich besonders für die Mentalität und die fremden Kulturen.

   Mein Lieblingstransportmittel ist das Flugzeug. Man kann schnell und sicher / fremde Länder /ferne Reiseziele erreichen. Mit dem Zug fahre ich auch gern und es kostet normalerweise weniger.

   Ich ziehe vor, meinen Urlaub in einem luxuriösen und ruhigen Hotel mit viel Komfort auf einer griechischen Insel zu verbringen. Hauptsache ist, dass ich mich von dem Stress der Großstadt erhole. (sich erholen von +D) Campingplätze sind nicht für mich, denn ich liebe den Komfort eines guten Hotels.
   Am liebsten mache ich für 2 Wochen im Sommer Urlaub. Wenn ich ins Ausland fahren möchte, buche ich eine Gruppenreise mit einem Reisebüro. Aber wenn ich mit meinem Ehemann/mit meinen Freunden auf eine Insel fahre, dann organisiere ich selbst meinen Urlaub.

   Wenn man reist, soll man Rücksicht auf die Unterschiede zwischen den Völkern nehmen. Auf diese Weise kann man auf Missverständnisse verzichten.

   Soviel ich weiß, geben die Deutschen / Schweizer / Amerikaner viel Geld für ihren Urlaub aus. Das finde ich in Ordnung, da sie das ganze Jahr hart arbeiten. Sie ziehen einen sonnigen Ort vor, weil die Sonne in Deutschland / in der Schweiz nicht sehr oft scheint.

   Wenn man eine Reise ins Ausland macht, hat man oft Schwierigkeiten mit der Sprache. Das Klima und die Essgewohnheiten können auch manchmal problematisch sein. / können auch zu Problemen führen.
   Ich persönlich habe einmal vor 8 Jahren Vietnam besucht und ich hatte große Schwierigkeiten mit der Sprache. Obwohl Englisch eine internationale Sprache ist, konnte ich dort nicht zurechtkommen.

 6. Phiền thầy giúp em đặt câu và trả lời với từ để hỏi là wie oft theo chủ đề Tagesablauf.

  • ducfuctap

   Tagesablauf
   1) Wie ist ein normaler Tag in deinem/eurem/Ihrem Leben?
   2) Wie sieht ein normaler Tag in deinem/eurem/Ihrem Leben aus?
   3) Was machst du/macht ihr/machen Sie an einem normalen Tag?
   4) Um wie viel Uhr klingelt normalerweise dein/euer/Ihr Wecker?
   5) Um wie viel Uhr stehst du/steht ihr/stehen Sie an einem normalen Tag auf?
   6) Was frühstückst du/frühstückt ihr/frühstücken Sie an einem normalen Tag?
   7) Wie kommst du/kommt ihr/kommen Sie zur Schule/zur Arbeit/zur Uni?
   8) Fährst du/Fahrt ihr/Fahren Sie mit dem Auto/dem Bus/dem Zug/der Straßenbahn/der U- Bahn zur Arbeit/zur Schule/ zur Uni?
   Um wie viel Uhr…
   9) … gehst du/geht ihr/gehen Sie aus dem Haus?
   10) … fängt deine/eure/Ihre Arbeit an?
   11) … fängt dein/euer/Ihr Unterricht an?
   12) … kommst du/kommt ihr/kommen Sie wieder nach Hause?
   13) … bist du/seid ihr/sind Sie wieder zu Hause?
   14) … isst du/esst ihr/essen Sie zu Mittag/zu Abend?

   15) Was machst du am Nachmittag?
   16) Was macht ihr nach der Schule?
   17) Was machen Sie nach der Arbeit?
   18) Um wie viel Uhr gehst du/geht ihr schlafen?
   19) Um wie viel Uhr gehen Sie ins Bett?

   An einem normalen Tag klingelt mein Wecker um
   halb sieben.
   Ich wache um 6 Uhr auf. Ich bleibe noch ein paar Minuten/einen Moment im Bett liegen.
   Ich stehe um Viertel vor sieben auf.
   In der Woche muss ich immer sehr früh aufstehen.
   Ich kann leider nur am Wochenende ausschlafen.
   Mein Wecker klingelt schon um halb sechs.
   Nach dem Aufstehen gehe ich zuerst auf die
   Toilette/ins Bad. Danach dusche ich. Ich wasche mir auch die Haare.
   Dann bereite ich das Frühstück für mich und meine Familie/meine Kinder vor.
   Ich mache/koche Kaffee und hole die Zeitung.
   Von sieben Uhr bis zwanzig nach sieben frühstücke
   ich mit meiner Familie/meinen Kindern.
   Ich frühstücke ein Brötchen und Kaffee.
   Zum Frühstück esse ich ein Brot und trinke einen
   Tee.
   Ich esse Müsli und trinke ein Glas Milch/Kakao zum Frühstück.
   Beim Frühstücken höre ich Radio/lese ich die Zeitung. Nach dem Frühstück putze ich mir die Zähne.
   Nach dem Zähneputzen ziehe ich mich an.
   Um halb acht gehe ich aus dem Haus.
   Um Viertel vor acht verlasse ich das Haus.
   Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit.
   Ich gehe zu Fuß zur Schule.
   Ich gehe zur Bushaltestelle/Straßenbahnhaltestelle/ U-Bahn-Station und nehme um fünf vor acht den
   Bus/die Straßenbahn/die U-Bahn Richtung Stadtzentrum.
   Ich fahre mit der Straßenbahn zur Uni.
   Ich bringe meinen Sohn/meine Tochter/mein Kind/ meine Kinder zur Schule und fahre dann zur Arbeit. Um acht Uhr muss ich auf der Arbeit/im Büro/an der Uni/in der Uni sein.
   Ich arbeite von acht Uhr bis 16 Uhr.
   Um 13 Uhr habe ich eine halbe Stunde Mittagspause und ich esse mit meinen Arbeitskollegen in der Kantine/in einem Restaurant zu Mittag.
   Da ich nicht arbeite, bleibe ich am Vormittag zu
   Hause und mache die Hausarbeit: Ich putze, mache sauber und wasche die Wäsche. Danach koche ich
   das Mittagessen für mich und meinen Mann/meine Frau/meine Familie.
   Um 13 Uhr hole ich meinen Sohn/meine
   Tochter/mein Kind/meine Kinder an/von der Schule
   ab und wir fahren zusammen nach Hause.
   Dann essen wir gemeinsam zu Mittag.
   Ich esse mit meinem Mann/Vater/Sohn/Freund zu Mittag.
   Ich esse mit meiner Frau/Mutter/Tochter/Freundin/ Familie zu Mittag.
   Mittags esse ich mit anderen Studenten in der Mensa. Ich habe von acht bis 13 Uhr Schule/Unterricht.
   Mein Unterricht endet um zwei Uhr nachmittags.
   Nach dem Unterricht/Nach der Schule gehe/fahre ich nach Hause.
   Zu Hause esse ich zu Mittag.
   Nach dem Mittagessen mache ich einen kurzen Mittagsschlaf/eine kurze Pause.
   Nach dem Mittagessen mache ich meine
   Hausaufgaben und danach treffe ich meine Freunde/ meine Freundinnen.
   Um vier Uhr nachmittags bin ich mit meiner Arbeit fertig. Dann gehe/fahre ich nach Hause.
   Nach der Arbeit gehe ich oft einkaufen.
   Auf dem Heimweg kaufe ich noch ein.
   Zweimal pro Woche gehe ich nach der Arbeit ins Fitnessstudio/Fitnesscenter.
   Wenn ich zu Hause angekommen bin, ziehe ich mich zuerst um.
   Wenn ich wieder zu Hause bin, ruhe ich mich zuerst ein bisschen aus oder ich lese die Zeitung.
   Danach setze ich mich an den Computer und checke meine E-Mails. Ich bin/surfe ungefähr eine Stunde im Internet. Ich spiele auch oft am Computer.
   Meistens spiele ich nachmittags Computerspiele.
   Dann mache ich die Hausarbeit.
   Danach räume ich auf und spüle das Geschirr.
   Ich putze und wasche die Wäsche.
   Nach dem Aufräumen sehe ich fern.
   Nachmittags mache ich fast immer einen
   Spaziergang.
   Ich gehe fast jeden Nachmittag spazieren.
   Am Nachmittag trinke ich (einen) Kaffee und manchmal esse ich auch ein Stück Kuchen.
   Um sieben Uhr abends bereite ich das Abendessen vor und dann esse ich mit meiner Familie zu Abend.
   Nach dem Abendessen treffe ich mich oft mit einem Freund/einer Freundin.
   Ich treibe jeden Nachmittag Sport.
   Ich gehe joggen. Ich spiele mit Freunden Fußball.
   Am Abend um 20 Uhr sehe ich normalerweise die Nachrichten im Fernsehen.
   Ich telefoniere jeden Abend mit meiner
   Mutter/meinem Vater/meinen Eltern.
   Abends rufe ich oft einen Freund/eine Freundin an. Manchmal sprechen/telefonieren wir eine halbe oder eine ganze Stunde.
   Zweimal pro Woche gehe ich abends zum/in den Sprachkurs.
   Vor dem Sprachkurs mache ich meine Hausaufgaben und lerne ein bisschen Deutsch.
   Mein Deutschkurs beginnt um 19 Uhr und endet um 21 Uhr. Der Sprachkurs dauert zwei Stunden.
   Abends sehe ich gern einen Film oder eine Serie im Fernsehen.
   Vor dem Schlafengehen sehe ich meistens noch ein bisschen fern.
   Danach putze ich mir die Zähne, ziehe mir den Schlafanzug an und um halb elf gehe ich schlafen. Normalerweise gehe ich um elf Uhr ins Bett.
   Im Bett lese ich noch ein bisschen und dann schlafe ich ein.
   Vor dem Einschlafen lese ich noch ein Buch.
   Am Wochenende muss ich nicht arbeiten. Ich habe frei und kann endlich einmal ausschlafen.
   Am Wochenende kann ich länger schlafen, weil ich nicht arbeiten muss.

 7. Thầy ơi thầy có thể giúp em đặt một số câu hỏi với chủ đề Freizeit và Wohnung được không ạ? Em cảm ơn thầy ạ.

  • ducfuctap

   Hobbys
   1) Hast du/Habt ihr/Haben Sie Hobbys?
   2) Was ist dein/euer/Ihr Hobby?
   3) Was sind deine/eure/Ihre Hobbys?
   4) Was machst du/macht ihr/machen Sie gern?
   5) Hast du/Habt ihr/Haben Sie viel Freizeit?
   6) Hast du/Habt ihr/Haben Sie Zeit für Hobbys?
   7) Was machst du/macht ihr/machen Sie in deiner/eurer/Ihrer Freizeit?

   Meine Wohnung / Mein Haus
   1) Wo wohnst/lebst du? Wo wohnt/lebt ihr?
   2) Wo wohnen/leben Sie?
   3) Wohnst du/Wohnt ihr/Wohnen Sie in einem Dorf oder in einer Stadt?
   4) Wohnst du/Wohnt ihr/Wohnen Sie im Stadtzentrum oder am Stadtrand?
   5) Wohnst du/Wohnt ihr/Wohnen Sie in einem Haus oder in einer Wohnung?
   6) Wo ist das/dein/euer/Ihr Haus?
   7) Wo ist die/deine/eure/Ihre Wohnung?
   8) Ist das Haus/die Wohnung im Stadtzentrum/am Stadtrand/in einem Dorf?
   9) Wohnst du (lieber) in der Stadt oder auf dem Land?
   10) In welchem Stadtteil/Stadtviertel wohnst du/wohnt ihr/wohnen Sie?
   11) Wie ist der Stadtteil/das Stadtviertel?
   12) Seit wann wohnst du dort?
   13) Wohnt ihr schon lange dort?
   14) Wohnen Sie schon immer dort?
   15) Warum suchst du/sucht ihr/suchen Sie eine neue Wohnung/ein neues Haus?
   16) Wo hast du/habt ihr/haben Sie vorher gewohnt?
   17) Wie ist die Wohnung/das Haus?
   18) In welchem Stock ist die Wohnung?
   19) In welcher Etage ist die Wohnung?
   20) Wie groß ist die/deine/eure/Ihre Wohnung?
   21) Wie groß ist das/dein Zimmer/WG-Zimmer?
   22) Wie groß ist dein/euer/Ihr Haus?
   23) Ist die Wohnung/das Haus groß genug?
   24) Wie viele Zimmer hat die Wohnung?
   25) Hat die Wohnung/das Haus ein Esszimmer/ Gästezimmer/Arbeitszimmer/Wohnzimmer?
   26) Hast du eine Garage/eine Terrasse? Habt ihr einen Garten/einen Keller?
   27) Haben Sie einen Balkon?
   28) Gibt es eine Bushaltestelle, Straßenbahnhaltestelle oder U-Bahn-Station in der Nähe?
   29) Was ist/Was gibt es in der Nähe von der/deiner/eurer/ Ihrer Wohnung?
   30) Wohnst du allein? Wohnt ihr mit Freunden zusammen?
   31) Wohnen Sie mit Ihrer Familie zusammen?
   32) Mit wem wohnst du/wohnt ihr/wohnen Sie zusammen?
   33) Seit wann lebt ihr/leben Sie zusammen?
   34) Wohnst du noch bei deinen Eltern?
   35) Wohnt ihr noch bei euren Eltern?
   36) Wann hast du/habt ihr/haben Sie die Wohnung/das Haus gekauft?
   37) Wohnst du zur Miete?
   38) Wohnt ihr zur Miete?
   39) Wohnen Sie zur Miete?
   40) Wie hoch ist die Miete?
   41) Wie viel Miete zahlst du/zahlt ihr?
   42) Wie teuer ist die Wohnung?
   43) Gefällt dir deine Wohnung?
   44) Gefällt euch eure Wohnung?
   45) Gefällt Ihnen Ihre Wohnung?
   46) Wohnst du gern dort? Wohnt ihr gern dort?
   47) Wohnen Sie gern dort?

   Wohnungssuche
   1) Ich habe die Wohnungsanzeige/die Anzeige für die Wohnung gelesen. Ich suche eine Wohnung.
   2) Ich suche ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft.
   3) Sind Sie der Vermieter?
   4) Ist die Wohnung/das Zimmer noch frei?
   5) Ist die Wohnung schon vermietet?
   6) Wann kann ich die Wohnung/das Zimmer sehen?
   7) Wo ist die Wohnung? Wie ist die Adresse?
   8) Wie groß ist die Wohnung/das Zimmer/das Haus?
   9) Wie viele Zimmer hat die Wohnung/das Haus?
   10) Wie hoch ist die Miete/die Kaution?
   11) Ist die Miete warm oder kalt?
   12) Wie hoch sind die Nebenkosten?
   13) Ab wann ist das Zimmer/die Wohnung frei?
   14) Bekomme ich/Bekommen wir das Zimmer/die Wohnung?
   15) Wann kann ich den Mietvertrag unterschreiben?

   • ducfuctap

    Interessierst du dich für Musik?
    2. Freust du dich über spontanen Besuch?
    3. Singst du gern im Chor?
    4. Siehst du gern fern?
    5. Interessierst du dich für Sport?
    6. Arbeitest du gern im Garten?
    7. Beschäftigst du dich gern mit Tieren?
    8. Freust du dich über E-Mails?
    9. Triffst du dich täglich mit Freunden?
    10. Tanzt du gern?
    11. Liest du gern Zeitung?
    12. Kochst du gern?
    13. Magst du klassische Musik?
    14. Findest du Tai Chi gut?
    15. Fährst du gern Fahrrad?

 8. Thầy có thể gợi ý cho e vài câu hỏi về chủ đề Medien, Umwelt, Arbeit, Wetter, Feste được không ạh?

  • ducfuctap

   Sind moderne Medien im Lehr- und Lernbereich effektiver als klassische Schulbücher?
   Wie kann e-Learning das Lernen mit klassischen Materialien unterstützen?
   Schaden Medien unserer Jugend?
   1. Bekommt man an heißen Sommertagen schneller einen Sonnenbrand als an kühlen Sommertagen? > Antwort
   2. Kann man allein anhand der Wolkenstrukturen am Himmel eine Wetterprognose erstellen? > Antwort
   3. Warum ist das Wetter in Deutschland so wechselhaft? > Antwort
   4. Lässt sich das Wetter irgendwie beeinflussen oder vielleicht sogar steuern? > Antwort
   5. Wie kalibriere ich das Barometer meiner Heimwetterstation? > Antwort
   6. Warum sind auf Barometern manchmal zwei unterschiedliche Skalen angegeben? > Antwort
   existieren eigentlich in Wahrheit “christliche” Feste?

 9. thầy giải thích thì konjunktiv 1 giùm em ^^~

 10. Chào anh .giúp e đặt một số câu hỏi dang ja/nein co các đông tu như kaufen,brauchen,trinken,kocken,kosten,mogen ,va su dung voi wo, wann ,wie,was,woher,vie viel?

  • ducfuctap

   Ja/Nein-Fragen oder Entscheidungsfragen -> câu hỏi quyết định
   Isst du einen Apfel?
   Ist er gestern in Frankfurt angekommen?
   Könnte der Unfall sich auch anders zugetragen haben?
   Kaufen Sie heute Äpfel?
   Brauchst du viel Geld?
   Trinkt der Mann nur Whiskey?
   Kocht Eva nur asiatische Gerichte?
   Kostet die Lampe wirklich 150€?
   Magst du kein Fleisch?
   —————————————————-
   Wo ist der Bus nach Bonn?
   Wann willst du deine Arbeit abgeben?
   Wie kommst du sonst in die Schule?
   Was macht er den ganzen Tag?
   Wen trifft sie heute Abend?
   Wem schickt er so viele Rosen?
   Wessen Auto steht da vor dem Haus?
   Wie viel Geld hast du denn?
   Wie viele Bücher liegen da auf dem Tisch?

 11. Đặt giúp mình câu hỏi chủ để Medien với từ Welche và Wie oft

  • ducfuctap

   Welcher, welche, welches dùng để hỏi về ATTRIBUT/thuộc ngữ
   1. Welche Zeitungen werden am meisten gelesen? (Subjekt) – In Deutschland liest man meist die Bild-Zeitung.
   2. Welchen Sender schaust du dir immer an? (Akk-Objekt) – Ich schaue mir die Tagesschau der ARD an.
   3. An welchem Computer sind Sie interessiert? (Präp-Objekt) – An dem teuren Computer bin ich interessiert.

   Wie oft fährst du nach Hause?
   Wie oft geht ihr ins Kino?
   Wie oft nehmen Sie diese Tabletten.

 12. em đến Đức dược 3 tháng rồi mà nói chuyện ít. thầy giúp em tìm cách học tốt với thầy chỉ em mấy công thức đã. đang. sẽ. … và giải thích hộ em Präteritum với

  • ducfuctap

   trò phải cho thầy biết trò học đến level nào, giáo trình gì và tốt nhất là cho địa chỉ email để thầy gửi bài

   • không xác đinh dc nữa ạ. … thầy cho em mấy cái công thức quá khu , hiện tại và tương lai …. thầy giải thích hộ em cái thì Präteritum em đang rối cái đó ạ

   • căn bản chút chút à thầy. .. thầy cho em xin công thức quá khu,hiện tại và tương lai. … giải thích hộ em cái thì Präteritum. … em đang rối cái đó thưa thầy

  • ducfuctap

   Präteritum là thì quá khứ dùng để viết chuyện trong quá khứ, chuyện không còn dính dán đến hiện tại nữa. Thì này thường được dùng để viêt truyện.
   Động từ yếu có dạng chia với tận cùng: -te và âm gốc không bao biến đổi
   fragen -> ich frag-te,
   machen -> du mach-test,
   lachen -> er lach-te

   Động từ mạnh khi chia qua Präteritum được chia theo 28 nhóm khác nhau, có nghĩa là chúng sẽ biến âm tiết ở vần gốc và trò phải học thuộc lòng thôi
   nehmen -> ich nahm
   bieten -> du botest
   stehen -> er stand…..

   Độnng từ lai được chia qua 5 nhóm, đặc biệt là ở Präteritum luôn tận cùng bằng -te + vần gốc đổi âm tiết
   bringen -> ich brachte
   denken -> er dachte…

 13. Giúp em đặt câu hỏi về chủ đề ăn uống bằng các từ này với :
  Wie…?
  Was…?
  Wann…?
  Wo…?
  Wie oft…?
  Wie lange…?

  • ducfuctap

   was willst du denn essen?
   welches Getränk möchtest du bestellen?
   wie kochst du dieses Gericht?
   wie findest du das Essen überhaupt?
   wann frühstückst du im Hotel?
   wann treffen wir uns zum Abendessen?
   wo kann man am besten chinesisch essen?
   wo ist das beste Weinlokal hier in der Stadt?
   wie lange brauchst du, um diese Speisen zuzubereiten?
   wie oft trinkst du Alkohol in der Woche?
   wie oft geht ihr in die Kneipen?
   wie lange hast du kein Fischgericht gegessen?
   was für Fische nimmst du für dieses Gericht?
   was hast du zum Trinken bestellt?

   • ducfuctap

    wen hast du zum Essen eingeladen?
    wem habt ihr die Weinflaschen geschenkt?
    wessen Weinflaschen stehen da auf dem Tisch?
    woher stammt dieser gute Wein?
    warum wollt ihr uns zum Essen einladen?
    wieso hast du kein Softdrink für uns, wir trinken keinen Alkohol.

 14. bạn có thể nói rõ hơn chỗ Dativ do sự cảm xúc qua hành động hay trạng thái và Dativ do sự đánh giá là như thế nào ko? mình coi ví dụ nhưng vẫn ko hiểu lắm.

  • ducfuctap

   Dativ chỉ sự bộc lộ về cảm xúc, lo lắng, dạy bảo (Dativus ethicus)
   (chỉ sử dụng giữa ngôi nhất và ngôi hai, và ở đây chúng ta chỉ được dùng đại từ mir/uns mà thôi):
   • Komm mir bitte nicht zu spät! (đừng có về trễ quá nghe con)
   • Das war mir eine tolle Vorstellung! (mày đóng phim hay quá há)
   • Macht uns bitte keinen Unsinn! (đừng làm chuyên tầm phào nhé các con)
   • Macht mir dem Lehrer keinen Ärger! (không được làm phiền thầy giáo đấy nhé các con)
   • Bringt mir dem Lehrer die Hefte pünktlich! (các con hãy đem tập cho thầy thật đúng giờ đấy)
   • Fall mir nicht hin, Kind! (xem chừng kẻo té nghe con)
   • Du bist mir ein Schwindler. (mầy đúng là một thằng lừa lọc mà)
   • Pflegt mir den Paul gut. (hãy lo cho Paul thật kỹ giùm mình đó nhe)
   • Du bist mir spätestens um 8 Uhr wieder zu Hause. (trễ nhất là tám giờ phải về nghe con)
   • Du bist mir Einer! (thật tao không hiểu được mầy)
   • War der dir betrunken! (nó có say quá không vậy hỡ)
   • Dass du mir nicht gleich Fleckenauf das Hemd machst! (đừng có mà dơ áo đó nhe con)

 15. Em thấy có tài liệu ghi có dạng biến cách của các đại từ nghi vấn trong đó có : gồm welche, welches ,welchem nhưng ghi không rõ ràng.
  Giải thích giúp em sự khác biệt và khi nào dùng 3 trường hợp trên ạ.Ngoài trường hợp trên thì còn trường hợp nào biến cách không ạ?

  • ducfuctap

   Mask Fem Neut Plural
   NOM welcher welche welches welche —người nào, cái nào?
   GEN welches welcher welches welcher —-của người nào, cái nào?
   DAT welchem welcher welchem welchen —-cho người nào, cái nào?
   AKK welchen welche welches welche ——người nào, cái nào?

   N- Welche Leute sind dagegen? – diese Männer da hinten
   A- Welches Hotel ziehst du vor?- Astor vor Maritim
   D- Welcher Meinung stimmt du zu? – ihrer
   In welchem Hotel werdet ihr übernachten? – Im Hotel “Adler”

   dùng để hỏi về Attribut (thuộc ngữ)
   http://www.directupload.net/file/d/3813/lplmjw9f_pdf.htm (5 ảnh)

 16. ban cho minh hoi .may chu nay ghia la sao minh khg hieu .darauf.worauf .damit .womit

  • ducfuctap

   bấm nút facebook phía trên vào trang đó, tải “danh sách các bài đã đăng” xuống và tìm hai bài “daran, darauf, davon” về tham khảo

 17. Cho e hỏi ich habe meiner freundin das buch gegeben.thi làm sao để nhận biết đâu là obejekt trực tiếp đâu là gián tiếp làm sao để phân biệt cho những câu khác ạ em cảm ơn

  • ducfuctap

   trước hết là cậu hai phải nhớ viết hoa các danh từ nếu không mấy thầy sẽ bỏ không thèm chấm tiếp!!
   geben, schenken, diktieren +A (vật)+D (người) -> Dativobjekt luôn dành cho người

 18. Ban làm ơn đặt các cấu hỏi của các cách trong câu này dùm mình với nhé . Cam on ban rat .. Nhiều
  Ich kaufe dir ein schönes Haus ?

  • ducfuctap

   1. Wer kauft dir ein schönes Haus? – ich
   2. Wem kaufe ich ein schönes Haus? – dir
   3. Was kaufe ich dir? – ein schönes Haus
   4. Kaufe ich dir ein schönes Haus? – ja,…
   5. Was für ein Haus kaufe ich dir? – ein schönes Haus

 19. If some one wishes expert view on the topic of blogging afterward i
  propose him/her to go to see this weblog, Keep up the pleasant work.

  My web page best electric smoker

 20. cho minh hoi, nhung dong tu nao di voi akkusativ va nhung dong tu nao di voi dativ, minh chi hoi so dong tu thuong co trong a 1 thoi

 21. cho em hỏi đứng sau động từ fragen và antworten danh từ để cách mấy ạ?

  • ducfuctap

   fragen + Akk. -> der Lehrer fragt den Schüler. Der Vater fragt die Tochter.
   antworten + Dativ -> Das Kind antwortet der Lehrerin. Antworten Sie mir bitte!
   antworten + Dativ + auf Akk. -> Die Schülerin antwortet dem Lehrer auf seine Frage.

   bạn có thể xem Liste ở bài “động từ và 4 cách” mới đăng lên trang

 22. Còn phân biệt Dativ Va. Akkusativ thì đọc hết trang Phan biet dativ và akk của bạn mà mình k nắm bắt dc ji nhiều

  • duc fuc tap

   Der Akkusativ — Cách 4

   Akkusativ còn được gọi là cách 4 (wen-Fall) vì chúng ta thường dùng ‘wen’ hay ‘was’ để đặt những ‘câu hỏi trực tiếp’:
   • Ich sehe einen Bekannten. (tôi thấy một người quen)
   - Wen oder was sehe ich? - einen Bekannten = Akkusativ (tôi thấy ai hay cái gì?)

   1) Danh từ hay đại từ đứng ở Akkusativ khi chúng là túc từ trực tiếp/Akkusativobjekt của
   – động từ chỉ một hành động: machen, schlagen, sehen, nehmen, loben….
   – động từ chỉ một tác động: legen, setzen, stellen, fällen, tränken, bewegen, säugen…..
   – động từ chỉ sự sở hữu, tiếp nhận: haben, besitzen, erhalten, bekommen, kriegen…
   • Der Lehrer lobt die Schüler. (thầy khen các học trò)
   • Ich schlage den Ball. (tôi đánh trái bóng)
   • Sie liebte ihn sehr. (cô ta yêu anh ấy lắm)

   2) Sau những động từ cần hai Akkusativ:
   heißen, kosten, nennen, schelten, schimpfen, schmähen,
   * đặc điểm ở đây: túc từ 2 = túc từ 1 (tuy 2 mà 1)
   • Er nennt ihn seinen besten Freund. (ông ta gọi nó là một người bạn tốt)
   • Die Herzogin schalt den Baron einen Lügner. (bà bá tước mắng ông hầu tước là tên nói dối)
   • Sein Stiefvater schimpft ihn einen arbeitsscheuen Taugenichts. (người cha ghẻ chưởi nó là một kẻ không ra gì)
   • Heute schmäht man sie „Multikulti-Illusionisten’’ (bây giờ người ta diết họ là bọn mơ đa văn hóa)
   • Alle heißen sie eine Angeberin. (ai cũng gọi bà ta là một người khoe khoan)

   3) Sau những động từ cần Akkusativ+Dativ: schenken, geben, schreiben, erklären….
   • Der Lehrer gab dem Schüler ein Heft. (thầy giáo cho cậu học trò quyển tập)
   • Wir schenken der Dame eine Fahrkarte. (chúng tôi tặng bà ta một vé đi xe)

   4) Sau những động từ cần Akkusativ+Genititiv: beschuldigen, zeihen, sich entwöhnen, anschuldigen
   • Man hat den Jungen des Diebstahls beschuldigt. (Họ bắt tội thằng bé đã ăn cắp)
   • Die Polizei hat den Mann des Mordes bezichtigt. (cảnh sát gán tội cho ông ta đã giết người)

   5) Nhiều tính từ cũng đòi Akkusativ
   gewahr, müde, satt, schuldig, überdrüssig, wert, los, gewohnt….
   • Der Wagen ist teuer, aber er ist seinen Preis wert. (xe này mắc tiền, nhưng đáng giá)
   • Ich bin mir diesen Lärm nicht gewohnt. (tôi không quen tiếng ồn này)
   • Der Chef hat den Lärm satt. (ông xếp chán ngấy vì tiếng ồn ào)
   • Bist du den Fehler gewahr geworden? (cậu đã nhận thấy cái lỗi của mình chưa?)
   • Ich bin die Arbeit müde. (tôi mệt mỏi vì việc làm)
   • Sie ist ihm großen Dank schuldig. (bà ta còn nợ ông ấy một sự mang ơn lớn)

   6- Tính từ chỉ kích thước, số lượng, giá trị đòi Akkusativ
   alt, breit, dick, groß, hoch, lang, entfernt, schwer, weit, tief, (nah, fern)
   • Das Baby ist einen Monat alt.
   • Der Weg ist einen Meter breit.
   • Die Mauer der Burg ist einen Meter dick.
   • Der Schrank ist einen Meter achtzig hoch.
   • Das Sofa ist einen Meter neunzig lang.
   • Der Sack ist einen Zentner schwer.
   • Das Loch ist einen Meter zwanzig tief.

   7- Trạng ngữ/Angaben dưới dạng Akkusativ (dùng wann? warum? wie? wo? để hỏi)
   (Temporal/thời gian – Kausal/nguyên nhân – Modal/thể cách – Lokal/nơi chốn)  (TeKaMoLo)

   • Wir haben den ganzen Abend ferngesehen. (chúng tôi xem tivi cả đêm)  wann?
   • Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. (tôi đạp xe đi làm việc mỗi ngày)  wie oft?
   • Er fährt den Berg hinauf. (ông ta lái xe lên núi)  wohin?
   • Was machst du nächsten Sonntag? (cậu làm gì chủ nhật tới)  wann?
   • Wir haben die ganze Zeit geschlafen. (tụi tôi chỉ có ngủ cả thời gian qua)
   • Sie besucht ihn jeden Monat. (cô ta thăm viếng ông ấy mỗi tháng)
   • Sie hat den ganzen Tag geschlafen. (bà ấy đã ngủ cả ngày)
   • Er hat den Hund den ganzen Weg getragen. (ông ta bồng con chó cả đoạn đường)
   • Jeden Morgen geht die Sonne auf. (mặt trời lên mỗi buổi sáng)
   • 1988 hat meine Tochter geheiratet. (con gái tôi đã lấy chồng năm 1988)
   • 2002 wurde erstmals der Euro als Bargeld im Umlauf gebracht. (năm 2002 tìền Euro được sử dụng)
   • Die Schwimmbäder in der Region werden Anfang Mai geöffnet. (hồ tắm mở lại đầu tháng 5)
   • Elke und Fabio wollen Mitte des Jahres heiraten. (Elke và Fabio muốn cưới nhau vào giữ năm)
   • Ende der Woche wollen wir nach Stuttgart fahren. (cuối tuần chúng tôi muốn đi Stuttgart)
   • Voriges Jahr hatte er einen Verkehrsunfall verursacht. (năm trước ông ta đã gây ra tai nạn xe cộ)
   • Hoffentlich läuft es bei Ihnen nächstes Jahr finanziell besser. (hi vọng sang năm việc tài chính sẽ khả quang hơn)

   8) Sau giới từ đòi Akkusativ như bis, durch, für, gegen, ohne, um, entlang
   • Sie spazierten durch den Park. (họ đã di dạo xuyên qua công viên)
   • Sie bekam nur noch wenig Geld für den Wagen. (cô ta thâu nhận ít tiền cho chiếc xe củ)
   • Er ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. (anh ta đã lái xe tông vào gốc cây)

   9) Sau giới từ hoán đổi như ‘an, auf, hinter, in, neben, vor, über, unter, zwischen’
   khi dùng những động từ xê dịch, chuyển động, đổi hướng với câu hỏi wohin? thì phải nhớ ngay WOHIN?+AKK
   • Ich lege die Vase auf den Tisch. (tôi đặt bình bông lên trên bàn)  wohin legst du die Vase? – auf ‘den’ Tisch
   • Ich gehe in die Schule. (tôi đi vào trường)  wohin gehst du? – in ‘die’ Schule
   • Er hängt das Bild an die Wand. (Nó treo bức tranh lân tường)  wohin hängt er das Bild? – an ‘die’ Wand

   10) Trong cấu trúc Akkusativ mit Infinitiv sau những động từ chỉ cảm xúc như
   sehen, hören, fühlen, spüren, helfen, lassen, brauchen, heißen, lehren
   * đặc điểm ở đây: túc từ trực tiếp là chủ từ của Infinitiv
   • Er hörte den Adler schreien (anh ta nghe chim đại bàng hú)
   • Ich sehe ihn kommen (Tôi thấy nó tới)
   • Ich höre meine Freundin lachen. (Tôi nghe bạn gái tôi cười)
   • Er fühlte sein Herz schlagen. (Anh ta cảm thấy tiếng tim đập)
   • Er spürte Zorn in sich aufsteigen. (Anh ta cảm thấy cơn tức giận bùng lên)
   • Er lehrte seinen Sohn Klavier spielen. (ông ta dạy con trai mình chơi dương cầm)
   • Der Lehrer hieß den Schüler kommen. (thầy giáo cho gọi cậu học trò đến)
   • Lassen Sie mich gehen. (ông hãy để cho tôi đi)

  • duc fuc tap

   DATIV – CÁCH 3 – GIÁN CÁCH

   1- DATIV cũng được gọi là ‘Wem-Fall’, vì ta có thể hỏi gián tiếp với „wem?=cho ai“
   • Ich danke dem Lehrer. (Tôi cám ơn thầy)
   Wem danke ich? – dem Lehrer (Tôi cám ơn ai? – thầy giáo)
   • Der Lehrer hilft den Schülern. (Thầy giúp cho mấy học trò)
   Wem hilft der Lehrer? – den Schülern (Thầy giúp cho ai? – cho mấy học trò)

   2- Một danh từ hay đại từ sẽ đứng ở DATIV khi nó là một túc từ gián tiếp (Dativobjekt) của động từ như:
   → gehören, danken, schaden, gefallen, schmecken, dienen……….
   • Der Lehrer hilft den Schülern bei den Aufgaben. (Thầy giúp học trò trong bài tập)
   • Dieses Buch gehört mir. (Sách này là của tôi)
   • Dem Hemd fehlt ein Knopf. (Cái áo thiếu hột nút)

   3) Sau những động từ cần Akkusativ+Dativ như:
   → geben, schreiben, schenken, anbieten, liefern….
   • Der Lehrer schreibt den Eltern einen Brief. (thầy giáo viết cho bố mẹ một lá thư)
   • Wir schenken der Dame eine Fahrkarte. (chúng tôi tặng bà ta một vé đi xe)
   • Er bietet der Dame eine Zigarette. (anh ta mời bà ấy một điếu thuốc)
   • Ich gab dem Bettler einen Euro. (Tôi đã cho người ăn mày một Euro)

   4- Một số tính từ cũng đòi DATIV
   • Die Abwechslung ist den Kindern willkommen. (Sự thay đổi không khí làm trẻ con hân hoan)
   • Wie lange wirst du mir noch böse sein? (Bạn còn giận tôi bao lâu nữa?)
   • Die Sängerin blieb ihrem Stil treu. (Cô ca sĩ luôn trung thành với nhịp điệu (hát của mình)

   5- Một loại Dativ tự do (không bị ràng buột vào một phần tử đòi Dativ như điểm 2 hay điểm 3, xem trên)
   Gián cách sở hữu: làm cho ai việc gì
   • Die Mutter putzt dem Kind die Nase (= die Nase des Kindes). (Bà mẹ chùi mũi cho con (= mũi của bé)
   • Sie wäscht ihm die Hände (bà rửa tay cho nó (=tay của nó)

   6- DATIV diễn đạt cái lợi hay cái hại cho ai:
   • Der Junge trägt dem Gast den Koffer zum Taxi (= für den Gast). (Cậu bé vác vali cho khách tới taxi (khách được lợi)
   • Er hat seiner Mutter die teure Vase zerbrochen. (Bé đã làm bể bình bông mắc tiền của mẹ (mẹ bị hại tốn của)

   7- DATIV do sự cảm xúc qua hành động hay trạng thái (giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai):
   • Komm mir bitte nicht zu spät! (Con đừng có về trễ (cho mẹ đỡ lo)

   8- DATIV do sự đánh giá (theo tôi thì…)
   • Er fährt mir viel zu schnell. (Theo tôi thì anh ta lái xe quá nhanh)

   9- DATIV vì đứng sau một giới từ đòi Dativ: aus, bei, mit, nach, gegenüber,von, seit, zu
   • Die Kinder spielen mit ihren Freunden. (mấy đứa bé chơi với bạn chúng)
   • Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. (chìa khóa nằm trên bàn)
   • Er wohnt noch bei seinen Eltern. (Anh ta còn ở chung với cha mẹ / tại nhà bố mẹ)

   10) Sau giới từ hoán đổi như ‘an, auf, hinter, in, neben, vor, über, unter, zwischen’
   → động từ chỉ vị trí: sein, bleiben, wohnen, arbeiten, sich befinden, stattfinden, leben…..
   → khi dùng những động từ chỉ vị trí với câu hỏi wo? thì phải nhớ ngay WO?+DATIV
   • Die Vase steht auf dem Tisch. (bình bông đứng trên bàn) – wo steht die Vase? – auf ‘dem’ Tisch
   • Ich bin in der Schule. (tôi ở trong trường) – wo bist du? – in ‘der’ Schule
   • Das Bild hängt an der Wand. (bức tranh treo trên tường) – wo hängt das Bild? – an ‘der’ Wand
   • Er wohnt am Fluss. (anh ta ở bên con sông)

   11) Đồng vị ngữ (Apposition) ở dạng DATIV
   • Das Fahrrad gehört Franz, dem Sohn der Nachbarn. (Xe đạp là của Franz, con trai ông láng giềng)
   • Ich habe den Film mit Rudolf, einem guten Freund, gesehen. (Tôi đã cùng xem phim với Rudof, một người bạn tốt)
   • Die Direktorin klopfte Dr. Huber, ihrem Stellvertreter, auf die Schulter. (Bà hiệu trưởng đã vỗ vai thạc sĩ Huber, anh phó hiệu trưởng)

 23. Chao Ban
  Mình van còn lúng túng nghĩa của sie và ihr
  Cam on ban nhiều ,bai viet rat hay ,giúp minh nhiều lam

  • duc fuc tap

   Personalpronomen – đại từ nhân xưng
   1) ich 2) du 3) er – sie – es 4) wir 5) ihr 6) sie/Sie
   chúng ta thấy 3) sie là cô ta, bà ấy, chị ta….
   chúng ta thấy 5) ihr là chúng mày, tụi bây, các anh, mấy bạn…..
   chúng ta thấy 6) sie là các bà ấy, các ông ấy, chúng nó, họ,……

   Possessivartikel – mạo từ/đại từ sở hữu
   MASK 1) mein 2) dein 3) sein – ihr – sein 4) unser 5) euer 6) ihr/Ihr
   -> 3) ihr Wagen xe của cô ta, 6̣̣) ihr Wagen xe của họ, của chúng
   FEM 1̣) meine 2̣̣) deine 3) seine – ihre – seine 4) unsere 5) eure 6) ihre/Ihre
   -> 3) ihre Tasche bóp của cô ta, 6̣̣) ihre Sache đồ của họ, của chúng
   NEUTR 1) mein 2) dein 3) sein – ihr – sein 4) unser 5) euer 6) ihr/Ihr
   -> 3) ihr Auto xe của cô ta, 6̣̣) ihr Auto xe của họ, của chúng
   PLURAL 1̣) meine 2̣̣) deine 3) seine – ihre – seine 4) unsere 5) eure 6) ihre/Ihre
   -> 3) ihre Bücher sách của cô ấy , 6̣̣) ihre Bücher sách của họ, của chúng

 24. AD cho mình hỏi là bạn có link nào học cách chia từ (der, die, das) dễ nhớ k

 25. Vỡ ra nhiều kiến thức từ những bài trả lời..vielen dank!

 26. cho em hoi câu hỏi dùng giới từ đi kèm, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì ngoài 3 từ (mit wem, fur wem, an wem) thì chúng ta còn những từ nào khác không ạ?

 27. cam on rat nhieu , minh muon cam on ve nhung bai hoc va bai tap –
  minh cam thay rat de hieu voi cach giai thich va nhung vi zu tu trang web nay .

  • Deutsch Lieber

   Cám ơn bạn Linsa đã ủng hộ trang Web nhé,

   Mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều bài nữa để hỗ trợ mọi người học tốt tiếng Đức :)

 28. Chao ban!Minh muon hoi: trong bai tap online ve bai tap” cac kieu cau hoi” 1,trong cau so 6.:….bist du zu spaet gekommen?.tai sao minh dung tu de hoi Welcher ma khong dung Warum?Cam on ban truoc nhe!

  • Deutsch Lieber

   Chào bạn,

   cám ơn bạn đã báo cho mình biết nhé, đây là lỗi của mình trong quá trình biên tập,

   Mình đã sửa lại cho đúng rồi, Câu đúng là: Warum bist du zu spät gekommen ?

   Xin lỗi bạn nhiều, mong bạn thông cảm nhé :)

 29. Em cứ bị loạn giữa Akk và Dativ. Làm cách nào để có thể định hình được nó dễ dàng hơn k ạ

 30. Deutsch Lieber

  Cám ơn bạn Lactunhi đã hỏi nhé,

  mình xin phân tích theo bài trên luôn nhé:

  1. Câu hỏi cho Wer: (Câu hỏi cho Chủ ngữ)

  Bạn có câu 1: Der Lehrer hat dir das Buch gegeben. (Giáo viên đã đưa cho bạn một quyển sách).

  Mình sẽ hỏi bạn như sau: Wer hat dir das Buch gegeben ? (Ai đã đưa cho bạn một quyển sách ?) Hay nói cách khác đây chính là đặt câu hỏi cho chủ ngữ của câu trên (Der Lehrer)

  2. Câu hỏi cho Wem: (Câu hỏi cho Vị ngữ gián tiếp)

  Bạn có câu 2: Ich habe meiner Freundin das Buch gegeben (Tôi đã đưa cho bạn gái tôi quyển sách).

  Mình sẽ hỏi bạn như sau: Wem hast du das Buch gegeben ? (Bạn đã đưa quyển sách cho ai ?). Đây chính là đặt câu hỏi cho vị ngữ gián tiếp của câu 2 (meiner Freundin), vị ngữ trực tiếp của câu này là (das Buch).

  3. Câu hỏi cho Wen:

  Bạn có câu 3: ihr habt unseren Trainer gesehen. (Họ đã nhìn thấy huấn luyện viên của chúng tôi ?).

  Mình sẽ hỏi bạn như sau: Wen habt ihr gesehen ? (Họ đã nhìn thấy ai), đây chính là đặt câu hỏi cho vị ngữ trực tiếp của câu 3 (unseren Trainer).

  Bạn có câu hỏi cứ post lên nhé, mọi người sẽ cùng giúp bạn học tốt tiếng Đức :)

 31. Phân biệt giúp em wer, wem, wen được không ạ?

Leave a Reply to Nhật Đan Cancel reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×