[Gr] DATIV – Gián cách (tặng cách – cách 3)

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

DATIV – CÁCH 3 – GIÁN CÁCH

1- DATIV cũng được gọi là ‘Wem-Fall’, vì ta có thể hỏi gián tiếp với „wem?=cho ai“
• Ich danke dem Lehrer. (Tôi cám ơn thầy)
Wem danke ich? – dem Lehrer (Tôi cám ơn ai? – thầy giáo)
• Der Lehrer hilft den Schülern. (Thầy giúp cho mấy học trò)
Wem hilft der Lehrer? – den Schülern (Thầy giúp cho ai? – cho mấy học trò)

2- Một danh từ hay đại từ sẽ đứng ở DATIV khi nó là một túc từ gián tiếp (Dativobjekt) của động từ như:
→ gehören, danken, schaden, gefallen, schmecken, dienen……….
• Der Lehrer hilft den Schülern bei den Aufgaben. (Thầy giúp học trò trong bài tập)
• Dieses Buch gehört mir. (Sách này là của tôi)
• Dem Hemd fehlt ein Knopf. (Cái áo thiếu hột nút)

3) Sau những động từ cần Akkusativ+Dativ như:
→ geben, schreiben, schenken, anbieten, liefern….
• Der Lehrer schreibt den Eltern einen Brief. (thầy giáo viết cho bố mẹ một lá thư)
• Wir schenken der Dame eine Fahrkarte. (chúng tôi tặng bà ta một vé đi xe)
• Er bietet der Dame eine Zigarette. (anh ta mời bà ấy một điếu thuốc)
• Ich gab dem Bettler einen Euro. (Tôi đã cho người ăn mày một Euro)

4- Một số tính từ cũng đòi DATIV
• Die Abwechslung ist den Kindern willkommen. (Sự thay đổi không khí làm trẻ con hân hoan)
• Wie lange wirst du mir noch böse sein? (Bạn còn giận tôi bao lâu nữa?)
• Die Sängerin blieb ihrem Stil treu. (Cô ca sĩ luôn trung thành với nhịp điệu (hát của mình)

5- Một loại Dativ tự do (không bị ràng buột vào một động từ hay tính từ đòi Dativ như điểm 2 hay điểm 3, xem trên)
Gián cách sở hữu: làm cho ai việc gì
• Die Mutter putzt dem Kind die Nase (= die Nase des Kindes). (Bà mẹ chùi mũi cho con (= mũi của bé)
• Sie wäscht ihm die Hände (bà rửa tay cho nó (=tay của nó)

6- DATIV diễn đạt cái lợi hay cái hại cho ai:
• Der Junge trägt dem Gast den Koffer zum Taxi (= für den Gast). (Cậu bé vác vali cho khách tới taxi (khách được lợi)
• Er hat seiner Mutter die teure Vase zerbrochen. (Bé đã làm bể bình bông mắc tiền của mẹ (mẹ bị hại tốn của)

7- DATIV do sự cảm xúc qua hành động hay trạng thái (giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai):
• Komm mir bitte nicht zu spät! (Con đừng có về trễ (cho mẹ đỡ lo)

8- DATIV do sự đánh giá (theo tôi thì…)
• Er fährt mir viel zu schnell. (Theo tôi thì anh ta lái xe quá nhanh)

9- DATIV vì đứng sau một giới từ đòi Dativ: aus, bei, mit, nach, gegenüber,von, seit, zu
• Die Kinder spielen mit ihren Freunden. (mấy đứa bé chơi với bạn chúng)
• Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. (chìa khóa nằm trên bàn)
• Er wohnt noch bei seinen Eltern. (Anh ta còn ở chung với cha mẹ / tại nhà bố mẹ)

10) DATIV sau giới từ hoán đổi như ‘an, auf, hinter, in, neben, vor, über, unter, zwischen’
→ nếu động từ chỉ vị trí: sein, bleiben, wohnen, arbeiten, sich befinden, stattfinden, leben…..
→ khi dùng những động từ chỉ vị trí với câu hỏi wo? thì phải nhớ ngay WO?+DATIV
• Die Vase steht auf dem Tisch. (bình bông đứng trên bàn) – wo steht die Vase? – auf ‘dem’ Tisch
• Ich bin in der Schule. (tôi ở trong trường) à wo bist du? – in ‘der’ Schule
• Das Bild h’ngt an der Wand. (bức tranh treo trên tường) – wo hängt das Bild? – an ‘der’ Wand
• Er wohnt am Fluss. (anh ta ở bên con sông)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

7 comments

 1. TRẦN THỊ BÍCH THỦY

  Em chào thầy, em đang trong quá trình học tiếng Đức, thầy có thể cho em xin bảng động từ đòi Dativ và Akkusativ được không ạ. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

  • hocvoithayduggi@gmail.com
   hocvoithayduggi@gmail.com

   Verben mit Akkusativobjekt
   anhaben – Sie hat ein Kleid an.
   anrufen – Er ruft seine Freundin an.
   bauen – Wir bauen ein Haus.
   bekommen – Sie bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung.
   bestellen – Sie bestellt ein Mineralwasser.
   besuchen – Er besucht seine Familie.
   bezahlen – Sie bezahlt die Rechnung
   brauchen – Ich brauche einen Stift.
   essen – Er isst eine Kleinigkeit.
   finden – Sie findet einen Schlüssel.
   fotografieren – Er fotografiert das Ehepaar.
   fragen – Er fragt den Lehrer.
   haben – Ich habe keine Zeit.
   hören – Ich höre ein Geräusch.
   kaufen – Sie kauft ein Auto.
   kennen – Er kennt den Gastgeber sehr gut.
   kochen – Er kocht eine Suppe.
   lesen – Carlo liest ein Buch.
   machen – Ich mache keine Ausnahme.
   möchten – Ich möchte einen Kaffee.
   nehmen – Ich nehme eine Vorspeise.
   rauchen – Er raucht eine Zigarre.
   treffen – Sie trifft ihre Freunde.
   trinken – Er trinkt ein Bier.
   unterschreiben – Sie unterschreibt den Vertrag.
   untersuchen – Die Polizei untersucht den Vorfall.
   verfolgen – Ein Fremder verfolgt mich.
   vergessen – Sie vergisst immer die Hausaufgaben.
   verkaufen – Er verkauft sein Auto.
   verlieren – Sie hat ihren Schlüssel verloren.
   verpassen – Ich verpasse noch den Zug.
   versäumen – Er versäumt die Unterrichtsstunde.
   —————————————————————————–
   Verben mit Dativobjekt und Akkusativobjekt
   abgewinnen
   Ich gewinne ihm etwas ab.

   abgewöhnen
   Ich gewöhne ihm etwas ab.

   abkaufen
   Ich kaufe ihm etwas ab.

   absprechen
   Ich spreche ihm etwas ab.

   abtrotzen
   Ich trotze ihr etwas ab.

   abverlangen
   Ich verlange ihm etwas ab.

   anheften
   Ich hefte ihm etwas an.

   anlasten
   Ich laste ihm etwas an.

   anstecken
   Ich stecke ihm etwas an.

   anvertrauen
   Ich vertraue ihr etwas an.

   aufbinden
   Ich binde ihm etwas auf.

   aufnötigen
   Ich nötige ihr etwas auf.

   befehlen
   Ich befehle ihm etwas.

   beibringen
   Ich bringe ihm etwas bei.

   beichten
   Ich beichte ihm etwas.

   berichten
   Ich berichte ihr etwas.

   bescheinigen
   Ich bescheinige ihm etwas.

   besorgen
   Ich besorge ihm etwas.

   borgen
   Ich borge ihr etwas.

   beweisen
   Ich beweise ihm etwas.

   darlegen
   Ich lege ihm etwas dar.

   erklären
   Ich erkläre ihm etwas.

   einflößen
   Ich flöße ihm etwas ein.

   eingeben
   Ich gebe ihm etwas ein.

   einschärfen
   Ich schärfe ihm etwas ein.

   empfehlen
   Ich empfehle ihm etwas.

   entgegenbringen
   Ich bringe ihr etwas entgegen.

   entgegnen
   Ich entgegne ihr etwas.

   entgelten
   Ich entgelte ihm etwas.

   entlocken
   Ich entlocke ihm etwas.

   entreißen
   Ich entreiße ihm etwas.

   entziehen
   Ich entziehe ihm etwas.

   erlauben
   Ich erlaube ihm etwas.

   ermöglichen
   Ich ermögliche ihm etwas.

   erschweren
   Ich erschwere ihr etwas.

   ersparen
   Ich erspare ihm etwas.

   erzählen
   Ich erzähle ihm etwas.

   geben
   Ich gebe ihr etwas.

   genehmigen
   Ich genehmige ihm etwas.

   gestatten
   Ich gestatte ihm etwas.

   gestehen
   Ich gestehe ihm etwas.

   gewähren
   Ich gewähre ihm etwas.

   gönnen
   Ich gönne ihm etwas.

   heimzahlen
   Ich zahle ihm etwas heim.

   herausgeben
   Ich gebe ihm etwas heraus.

   klarmachen
   Ich mache ihm etwas klar.

   leihen
   Ich leihe ihr etwas.

   liefern
   Ich liefere ihm etwas.

   melden
   Ich melde ihm etwas.

   missgönnen
   Ich missgönne ihr etwas.

   mitgeben
   Ich gebe ihm etwas mit.

   mitteilen
   Ich teile ihm etwas mit.

   nachrufen
   Ich rufe ihm etwas nach.

   nachschicken
   Ich schicke ihr etwas nach.

   nachsprechen
   Ich spreche ihr etwas nach.

   nachweisen
   Ich weise ihm etwas nach.

   nahe bringen
   Ich bringe ihm etwas nahe.

   nahe legen
   Ich lege ihr etwas nahe.

   raten
   Ich rate ihm etwas.

   schenken
   Ich schenke ihm etwas.

   schicken
   Ich schicke ihm etwas.

   schulden
   Ich schulde ihr etwas.

   übel nehmen
   Ich nehme ihm etwas übel.

   übergeben
   Ich übergebe ihm etwas.

   überlassen
   Ich überlasse ihr etwas.

   übertragen
   Ich übertrage ihm etwas.

   unterbreiten
   Ich unterbreite ihm etwas.

   untersagen
   Ich untersage ihm etwas.

   unterstellen
   Ich unterstelle ihr etwas.

   veranschaulichen
   Ich veranschauliche ihm etwas.

   verbieten
   Ich verbiete ihm etwas.

   verdanken
   Ich verdanke ihr etwas.

   verdeutlichen
   Ich verdeutliche ihm etwas.

   verkünden
   Ich verkünde ihm etwas.

   verleiden
   Ich verleide ihr etwas.

   vermachen
   Ich vermache ihm etwas.

   verschaffen
   Ich verschaffe ihm etwas.

   verschreiben
   Ich verschreibe ihm etwas.

   versprechen
   Ich verspreche ihm etwas.

   verwehren
   Ich verwehre ihm etwas.

   verweigern
   Ich verweigere ihm etwas.

   vorenthalten
   Ich enthalte ihr etwas vor.

   vorlesen
   Ich lese ihr etwas vor.

   vormachen
   Ich mache ihm etwas vor.

   vorsagen
   Ich sage ihm etwas vor.

   vorsingen
   Ich singe ihr etwas vor.

   wegnehmen
   Ich nehme ihm etwas weg.

   widmen
   Ich widme ihm etwas.

   zeigen
   Ich zeige ihr etwas.

   zuflüstern
   Ich flüstere ihm etwas zu.

   zugestehen
   Ich gestehe ihr etwas zu.

   zuleiten
   Ich leite ihm etwas zu.

   zumuten
   Ich mute ihm etwas zu.

   zurufen
   Ich rufe ihr etwas zu.

   zusagen
   Ich sage ihm etwas zu.

   zusenden
   Ich sende ihr etwas zu.

   zuspielen
   Ich spiele ihm etwas zu.

   zusprechen
   Ich spreche ihm etwas zu.

   zutrauen
   Ich traue ihr etwas zu.

   zuweisen
   Ich weise ihm etwas zu.

   zuwenden
   Ich wende ihr etwas zu.

   zuwerfen
   Ich werfe ihm etwas zu.

   zurückzahlen
   Ich zahle ihm etwas zurück.
   —————————————————————
   Verben mit Dativ

   absagen
   Ich sage ihm ab.

   angehören
   Ich gehöre einer Gruppe an.

   anschließen
   Ich schließe mich ihr an.

   applaudiere
   Ich applaudiere ihm.

   assistieren
   Ich assistiere ihr.

   auflauern
   Ich lauere ihm auf.

   ausweichen
   Ich weiche ihr aus.

   beipflichten
   Ich pflichte ihm bei.

   beispringen
   Ich springe ihr bei.

   beistehen
   Ich stehe ihm bei.

   beistimmen
   Ich stimme ihr bei.

   beitreten
   Ich trete dem Verein bei.

   danken
   Ich danke ihm.

   dienen
   Ich diene ihm.

   drohen
   Ich drohe ihm.

   entfliehen
   Ich entfliehe ihm.

   entgegengehen
   Ich gehe ihr entgegen.

   entgegentreten
   Ich trete ihm entgegen.

   entgehen
   Ich entgehe meinem Verfolger.

   entkommen
   Ich entkomme ihm.

   erliegen
   Ich erliege der feindlichen Übermacht.

   fehlen
   Ich fehle ihr.

   folgen
   Ich folge ihm.

   gefallen
   Ich gefalle ihr.

   gegenübersitzen
   Ich sitze ihm gegenüber.

   gehorchen
   Ich gehorche ihm.

   gehören
   Etwas gehört mir.

   gratulieren
   Ich gratuliere ihr.

   helfen
   Ich helfe ihr.

   imponieren
   Ich imponiere ihr.

   kondolieren
   Ich kondoliere ihm.

   kündigen
   Ich kündige ihm.

   misstrauen
   Ich misstraue ihm.

   nachblicken
   Ich blicke ihr nach.

   nacheilen
   Ich eile ihr nach.

   nachfahren
   Ich fahre ihm nach.

   nachschauen
   Ich schaue ihr nach.

   nachgeben
   Ich gebe ihr nach.

   nachtrauern
   Ich trauere ihm nach.

   trauen
   Ich traue ihm.

   unterliegen
   Ich unterliege ihm.

   vertrauen
   Ich vertraue ihm.

   verzeihen
   Ich verzeihe ihr.

   vorauseilen
   Ich eile ihm voraus.

   vorstehen
   Ich stehe der Gemeinde vor.

   wehtun
   Ich tue ihm weh.

   weichen
   Ich weiche der Gewalt.

   widersprechen
   Ich widerspreche ihr.

   widerstehen
   Ich widerstehe ihm.

   zuwinken
   Ich winke ihr zu.

   zublinzeln
   Ich blinzle ihm zu.

   zuhören
   Ich höre ihr zu.

   zutrinken
   Ich proste/trinke ihr zu.

   zuraten
   Ich rate ihm zu.

   zureden
   Ich rede ihr zu.

   zuschauen
   Ich schaue/sehe ihr zu.

   zusetzen
   Ich setze ihm zu.

   zustimmen
   Ich stimme ihr zu.

   zutrinken
   Ich trinke ihm zu.

   zuvorkommen
   Ich komme ihm zuvor.

   Nếu cần bảng đức việt con để Mail con vào đây

   • hocvoithayduggi@gmail.com
    hocvoithayduggi@gmail.com

    abgewöhnen D/A Du musst deinem Hund das Betteln abgewöhnen.
    abkaufen D/A Also gut, ich kaufe dir dein altes Boot für 1000 € ab.
    abnehmen D/A Bloß gut, dass mein Mann mir die schwere Arbeit abgenommen hat.
    absagen D/A Klara hat ihrem Bruder schon wieder das Treffen abgesagt.
    abschlagen D/A Hm, ich kann dem Kind keine Bitte abschlagen.
    abverlangen D/A Der neue Chef verlangt seinen Mitarbeitern eine Menge ab.
    ähneln D Er ähnelt seinem Bruder sehr.
    anbieten D/A Möchtest du mir vielleicht einen Platz anbieten?
    androhen D/A Sie drohte ihrem Nachbarn rechtliche Schritte an.
    antun D/A Bitte, das kannst du mir nicht antun.
    antworten D Sie antwortete ihrem Vater erst nach einigen Minuten.
    anvertrauen D/A Der Chef hat dem Praktikanten das Dokument anvertraut.
    anvertrauen D/A Er beschloss, seinen Kindern das Familiengeheimnis anzuvertrauen.
    applaudieren D Das Publikum applaudierte der Sängerin über 20 Minuten stürmisch.
    auffallen D/A Ihm ist ihre neue Frisur gar nicht aufgefallen.
    ausweichen D Der Politiker ist der wichtigsten Frage immer wieder ausgewichen.
    ausziehen D/A Die Mutter zog ihrem Sohn die nasse Hose aus.
    beantworten D/A Ich beantworte Ihnen gern alle Fragen.
    befehlen D Er kann mir nichts befehlen.
    begegnen D Nein, mir ist niemand begegnet.
    beibringen D/A Der Opa möchte dem Enkel das Schnitzen beibringen.
    beichten D/A Die junge Frau beichtet dem Pfarrer ihre Sünden.
    beistehen D Ihre Freunde stehen ihr in der Not bestimmt bei.
    beitreten D Schon mit 19 Jahren trat er der Partei bei.
    bereiten D/A Meine Tochter bereitete mir eine große Überraschung
    besorgen D/A Besorgst du deinem Vater bitte einen neuen Schlüssel.
    bestellen D/A Die Großmutter bestellte ihrer Enkelin einen Roboter im Internet.
    beweisen D/A Der Anwalt konnte dem Richter die Unschuld seines Mandanten beweisen.
    bewilligen D/A Der Direktor bewilligte dem Ingenieur eine Dienstreise nach Chile.
    bieten D/A Welche Konditionen bietet dir die Onlinesprachschule GERON?
    borgen D/A Er hatte ihr die CD nur geborgt, nicht geschenkt.
    bringen D/A Die Kellnerin brachte dem Gast die heiße Suppe.
    danken D Ich danke Ihnen herzlich für das Geschenk.
    darlegen D/A Der Manager legte seinen Mitarbeitern den neuen Plan dar.
    dienen D Dieses Gerät dient der weltweiten Kommunikation.
    drohen D Er drohte seinen Angestellten mit der sofortigen Entlassung.
    einfallen D Der Straßenname fällt mir nicht ein.
    einreden D Er redete ihr viele Jahre Schuldgefühle ein.
    empfehlen D/A Er hat seinen Freunden sein Lieblingsrestaurant empfohlen.
    entfallen D Leider ist mir der Name seiner Frau wieder entfallen.
    entgegenbringen D/A Der Lehrer brachte den Schülern großes Vertrauen entgegen.
    entgegnen D Die Bundeskanzlerin entgegnete den Journalisten, dass …
    entkommen D James Bond konnte seinen Verfolgern wieder entkommen.
    entsprechen D Das neue Handy entspricht nicht unseren Anforderungen.
    entwenden D/A Ein Unbekannter hat der Frau in der U-Bahn die Geldbörse entwendet.
    entziehen D/A Der Polizist entzog dem Autofahrer den Führerschein.
    erklären D/A Könntest du mir bitte die Schachregeln erklären.
    erlauben D/A Wir erlauben den Studenten das Essen und Trinken nur in den Pausen.
    erscheinen D Erscheint dir die deutsche Grammatik vielleicht zu schwierig?
    erwidern D Die Frau erwiderte ihrem Mann nichts.
    erzählen D/A Nun muss er ihr doch noch die ganze Geschichte erzählen.
    fehlen D Meine Eltern fehlen mir.
    folgen D Der Detektiv folgt dem Verdächtigen.
    geben D/A Könntest du mir bitte die frische Milch geben?
    gefallen D Das Auto gefällt mir nicht.
    gehorchen D Warum gehorcht der Junge mir nicht?
    gehören D Der große Hund gehört meiner Tante.
    gelingen D Endlich ist ihm das Experiment gelungen.
    genügen D 1000 Euro genügen mir nicht.
    gestehen D/A Erst nach drei Jahren hat er seiner Frau die Affäre gestanden.
    glauben D/A Du hast deinem Vater die Geschichte vom Storch nie geglaubt.
    glauben D Du musst ihr glauben!
    glücken D Der dritte Sprung ist der Athletin endlich geglückt.
    gratulieren D Ich gratuliere Ihnen zur Gründung Ihrer Firma.
    helfen D Können Sie mir bitte helfen?
    holen D/A Holst du bitte deinen Gästen eine Flasche Wein?
    imponieren D Sein Verhalten gegenüber dem Journalisten hat sogar seinen Gegnern imponiert.
    kaufen D/A Er kauft seiner Frau einen neuen Computer.
    leihen D/A Der Vater hat seinem Sohn das Auto geliehen.
    liefern D/A Das Transportunternehmen liefert den Kunden die Waren pünktlich.
    missfallen D Die neue Show hat den Zuschauern missfallen.
    misslingen D Auch der zweite Versuch ist dem Künstler misslungen.
    misstrauen D Seine Chefin misstraut ihm völlig zu Unrecht.
    mitteilen D/A Er teilte mir seine neue Adresse mit.
    nachlaufen D J.B. läuft jedem hübschen Mädchen nach.
    nachtragen D/A Sie haben ihm die Lüge lange nachgetragen.
    notieren D/A Würden Sie mir die Telefonnummer bitte notieren?
    nützen D Dieser Rat wird ihr nicht viel nutzen.
    opfern D/A Seit vier Jahren opfert er seinem Hobby seine gesamte Freizeit.
    passen D/A Nach der Schwangerschaft hat ihr ihre Lieblingshose nicht gepasst.
    passieren D Ich hoffe, meinem Onkel ist nichts passiert.
    raten D Ich habe ihm oft geraten, nicht so schnell zu fahren.
    rauben D/A Gestern wurde ihr ihre Handtasche geraubt.
    reichen D/A Der Chef reichte allen Mitarbeitern zur Begrüßung die Hand.
    sagen D/A Ab sofort musst du mir immer die Wahrheit sagen.
    schaden D Die schlechte Luft schadet der Gesundheit.
    schenken D/A Er schenkte ihr jedes Jahr einen riesigen Strauß roter Rosen.
    schicken D/A Sie möchte ihrer Familie ein Paket schicken.
    schmecken D Unsere Schokolade schmeckt allen Kindern.
    schreiben D/A Er schrieb seinem Chef vorige Woche einen unfreundlichen Brief.
    schulden D/A Er schuldet seinem Freund seit einem Jahr 500€.
    senden D/A Im Anhang senden wir Ihnen den Vertrag.
    sich nähern D Mit lautem Gebell näherte sich der riesige Hund meinen Waden.
    stehlen D/A Unbekannte Täter haben dem Bürgermeister den Schlüssel gestohlen.
    trauen D Kommissar G. traute dem Kerl überhaupt nicht.
    überlassen D/A Sie überließ mir während der Ferien ihr Auto.
    überreichen D/A Die Kursteilnehmer überreichten ihrer Lehrerin ein kleines Geschenk.
    verbieten D/A Der Arzt hat seinem Personal das Rauchen verboten.
    verraten D/A Soll ich dir ein großes Geheimnis verraten?
    verschweigen D/A Jede Frau verschweigt ihrem Mann ein kleines Geheimnis.
    versprechen D/A Sie hatte ihrem Sohn ein großes Geschenk versprochen.
    vertrauen D Der Chef vertraute seiner Sekretärin hundertprozentig.
    verweigern D/A Die Firma verweigert den Mitarbeitern das Urlaubsgeld.
    verzeihen D Kannst du mir noch einmal verzeihen?
    vorschlagen D/A Karin schlug ihrer Freundin einen Tausch vor.
    vorstellen D/A Frau Klein stellte der neuen Mitarbeiterin alle Kollegen vor.
    vorwerfen D/A Sie warf ihrem Mann mangelndes Mitgefühl vor.
    wegnehmen D/A Die Mutter hat dem Kind den Gameboy wieder weggenommen.
    wehtun D Der kleine Gerd hat seinem Freund beim Spielen wehgetan.
    widersprechen D Diesem Bescheid musst du sofort widersprechen.
    winken D Die ganze Familie winkte mir zum Abschied.
    zeigen D/A Der Gastgeber zeigt den Gästen stolz sein neues Haus.
    zuhören D Nun hör mir doch mal zu!
    zulächeln D Schau mal, wie sie dem neuen Assistenten zulächelt.
    zureden D Alle haben ihm zugeredet, den Lottogewinn zu sparen.
    zurückzahlen D/A Wir werden der Bank das Geld auf jeden Fall zurückzahlen.
    zusagen D Frank kommt zur Party, er hat mir gerade zugesagt.
    zusehen D Wir haben dem Notarzt bei seiner Arbeit zugesehen.
    zustimmen D Die Belegschaft muss dem Antrag der Gewerkschaft zustimmen.
    zutrauen D/A Er traut seinen neuen Lehrlingen nicht das Geringste zu.
    zuwenden D Die Lehrerin wendet sich dem neuen Schüler zu.

 2. Cách tốt nhất để có thể nhớ mọi điều trên là gì ạ?

  • hocvoithayduggi@gmail.com
   hocvoithayduggi@gmail.com

   1. Học thuộc lòng bảng động từ đòi Dativ
   2. Học thuộc lòng bảng động từ đòi Akkusativ và Dativ
   2. Học thuộc lòng bảng giới từ đòi Dativ
   3. Học thuộc lòng bảng giới từ đòi Akkusativ hay Dativ
   4. Học thuộc lòng bảng tính từ đòi Dativ

   Nếu cần những bảng trên hãy liên lạc với thầy hay để E-Mail con vào đây

 3. Bạn có thể cho mình biết các động từ luôn đi với dativ không ?

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×