Ngữ Pháp Cơ Bản

[GR] FREIER DATIV – GIÁN CÁCH TỰ DO

 

Freier Dativ – Gián cách tự do

 Khi một danh từ hay đại từ đứng ở Dativ/gián-cách thì ta có thể đoán ngay là trong câu phải có một động từ, một tính từ hay một giới từ đòi gián cách (cần thiết và bắt buộc không được thiếu):

động từ: ● ich danke dir. (gehören, gefallen, schaden, begegnen, fehlen, dienen, gratulieren…..)

tính từ: ● er ist mir böse. (bekannt, klar, fremd, neu, möglich….)

giới từ: ● sie kommt zu mir. (nach, aus, bei, mit, außer, von, seit….)

Nhưng đặc biệt ở Dativ lại một nhóm ngoại lệ, thường đươc gọi là nhóm Dativ tự-do vì chúng không bị chi phối bởi vị-ngữ/động-từ, đôi lúc chúng có thể bỏ được mà câu vẫn có nghĩa.

Gián cách sở hữu: làm cho ai việc gì (Pertinenzdativ oder Possessivdativ)

• Die Mutter putzt dem Kind die Nase (= die Nase des Kindes).  (Bà mẹ chùi mũi cho con (= mũi của bé)

• Sie wäscht ihm die Hände  (bà rửa tay cho nó (=tay của nó)

• Mir zittern die Hände. (meine Hände zittern/tay tôi run lên)

• Er klopft seinem Freund auf die Schulter (auf die Schulter des Freundes). (anh ta vỗ vai bạn anh ta)

• Karl wusch seiner Schwester das Auto (Karl chùi xe cho chị nó)

• Ihm juckt der Kopf (đầu nó ngứa)

• Peter trat ihr auf den Fuß. (Peter đạp lên chân cô ấy)

• Ihm hing das Hemd aus der Hose. (áo anh ta lòi ra khỏi quần)

• Ihm klopft das Herz. (tim nó đập thình thịch)

• Er lacht mir ins Gesicht. (nó cười thẳng vào mặt tôi)

 

Dativ diễn đạt cái lợi hay cái hại cho ai: (Dativus Commodi) (Dativus Incommodi)

mir = für mich (trong nghĩa làm giùm cho ai việc gị) -> Dativ chỉ cái lợi cho ai

• Der Junge trägt dem Gast den Koffer zum Taxi. (Cậu bé vác vali cho khách tới taxi (khách được lợi)

-        Der Junge trägt für den Gast den Koffer zum Taxi.

• Er gießt den Nachbarn während der Ferien die Pflanzen.(ông ấy tưới cây dùm láng giềng khi họ đi nghỉ mát)

-        Er gießt für die Nachbarn während der Ferien die Pflanzen.

• Sie schreibt mir seine Adresse auf. (cô ta ghi giùm tôi địa chỉ của anh ta)

-        Sie schreibt seine Adresse für mich auf.

• Peter wischt Diana einen Stuhl sauber. (Peter chùi sạch ghế cho Diana)

-        Peter wischt für Diana einen Stuhl sauber.

• Er hat seiner Mutter die teure Vase zerbrochen. (Bé đã làm bể bình bông mắc tiền của mẹ (mẹ bị hại tốn của)

• Er trat mir in den Hintern. (anh ta đạp vào đít tôi)

• Ihm ist etwas auf den Fuß gefallen. (cái gì đó rớt lên chân anh ta)

• Das Kind ist ihm krank geworden. (con anh ta bị bịnh)

• Der Schlüssel ist mir ins Wasser gefallen. (chìa khóa của tôi bị rớt xuống nước)

 

Dativ chỉ sự cảm xúc, lo lắng, dạy bảo (Dativus ethicus)

(chỉ sử dụng giữa ngôi nhất và ngôi hai, và ở đây chúng ta chỉ được dùng đại từ ):

• Komm mir bitte nicht zu spät!  (đừng có về trễ quá nghe con)

• Das war mir eine tolle Vorstellung! (mày đóng phim hay quá há) -> für mich

• Macht uns bitte keinen Unsinn! (đừng làm chuyên tầm phào nhé các con)

• Macht mir dem Lehrer keinen Ärger! (không được làm phiền thầy giáo đấy nhé các con)

• Bringt mir dem Lehrer die Hefte pünktlich! (các con hãy đem tập cho thầy thật đúng giờ đấy)

• Fall mir nicht hin, Kind! (xem chừng kẻo té nghe con)

• Du bist mir ein Schwindler. (mầy đúng là một thằng lừa lọc mà) -> für mich

• Pflegt mir den Paul gut. (hãy lo cho Paul thật kỹ giùm mình đó nhe) -> für mich

• Du bist mir spätestens um 8 Uhr wieder zu Hause.  (trễ nhất là tám giờ phải về nghe con)

• Du bist mir Einer! (thật tao không hiểu được mầy)

• War der dir betrunken! (nó có say quá không vậy hỡ)

• Dass du mir nicht gleich Fleckenauf das Hemd machst! (đừng có mà dơ áo đó nhe con)

 

Dativ do sự đánh giá (theo tôi thì…) (Dativus Iudicantis)

• Er fährt mir viel zu schnell. (Theo tôi thì anh ta lái xe quá nhanh) -> für mich

• Du warst dem Richter wohl zu frech. (chắc là cậu quá hỗn với ông tòa rồi chứ gì)

• Ihm war die Treppe zu steil (zum Hochsteigen). (cầu thang quá nghiên đối với ông ta) -> für ihn

• Die Hose ist ihm zu eng. (quần quá chật đối với anh ta) -> für ihn

• Der Jogurt ist uns allzu süß. (sữa chua quá ngọt đối với chúng tôi) -> für uns

• Die Arbeit lief ihr zu glatt. (việc làm quá trôi chảy đối với bà ta) -> für sie

• Er aß ihr schnell genug. (anh ta ăn cũng khá mau đối với cô ta)

 

mir = fßr mich chỉ dùng được trong một vài tình cảnh thôi!!!!

 

[GR] SATZGIEDER – CÁC THÀNH PHẦN TRONG CÂU

 

Satzglieder / Satzteile: Các thành phần của câu tiếng Đức

S -– P -– O –- A (chủ ngữ – vị ngữ – tân ngữ – trạng ngữ)

Một câu tiếng Đức đơn giản phải có ít nhất là một Prädikat (vị ngữ) và một Subjekt (chủ từ) để có đầy đủ ý nghĩa: S – P
- Es regnet.
- Der Lehrer lacht.
- Die Sonne scheint.
- Das Huhn legt. (con gà đẻ trứng)
- Sie sind fröhlich.
-
Prädikat là phần tử quan trọng nhất trong câu, vì thiếu Prädikat thì câu sẽ trở thành vô nghĩa. Vị trí nhất thiết của Vị ngữ là vị trí số 2. Subjekt đôi lúc bị dấu mặt khi chúng ta dùng mệnh lệnh cách:
- Lauf! (bạn chạy đi) Geht weg! (bọn bây cút, biến)

Das Subjekt (chủ ngữ) luôn luôn là một danh từ, đại từ, tên riêng hay một từ loại khác đã được danh từ hóa (das Essen, das Leben, das Schönste, das Hin- und Her…).
Subjekt phải đứng ở Nominativ (cách 1 = chủ cách)
Muốn tìm ra chủ từ, chúng ta phải hỏi bằng Wer? (người) hay Was? (vật)

 Er hat mich gestern besucht. /Wer hat dich gestern besucht?
 Gestern hat Peter den Lehrer besucht. /Wer hat den Lehrer besucht?
 Man hat den Einbrecher verhaftet. /Wer hat den Einbrecher verhaftet?
 Dort ist ein Unfall passiert. /Was ist dort passiert?
 Schon letzte Woche hat sich die Lage deutlich verbessert. /Was hat sich deutlich verbessert?
 Es regnete das ganze Wochenende.

Das Prädikat (vị ngữ) thường được thành lập bằng động từ (Verben) và có thể có
1- một phần tử (xem ví dụ 1),
2- nhiều phần tử tùy theo chúng ta sử dụng những động từ đó trong câu:
a. ở “thì” nào (Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur) (xem ví dụ 2)
b. ở thể dạng nào: Passiv (thể bị động) hay Aktiv (thể chủ động) (xem ví dụ 3).
c. Ngoài ra còn có nhóm động từ tách rời (xem ví dụ 4), khi chia chúng ta sẽ đẩy phần tách rời (đầu tố) vào cuối câu.
d. động từ phản thân (xem ví dụ 5)
e. động từ đi với giới từ (xem ví dụ 6)

 Er kauft Kuchen. (1)
 Du wirst Kuchen kaufen. (2)
 Du hast Kuchen gekauft. (2)
 Der Kuchen wird jetzt gegessen. (3)
 Der Kuchen ist schon gegessen worden. (3)
 Wir fahren morgen um 7 Uhr ab. (4)
 Ich habe mich operieren lassen müssen. (5)
 Er wäscht sich. (5)
 Ich warte auf ihn. (6)
3- Dạng ngắn không chủ từ trong mệnh lệnh cách:
- Komm! (chủ từ là ‘du’ -> bạn hãy tới đi)
- Lauft! (các bạn chạy đi)

Một câu tiếng Đức nới rộng sẽ có ít nhất là một Prädikat (vị ngữ) và một Subjekt (chủ từ) thêm vào đó do ảnh hưởng của vị ngữ/động từ chúng ta có thể có thêm Objekte (tân ngữ) và Angaben (trạng ngữ): S –- P – O – A – – Các thành phần như Subjekt, Objekt và Angabe đều tùy thuộc vào vị ngữ/động từ sử dụng trong câu:
nhiều động từ đòi một Objekt ở cách 1, cách 2 (O2), cách 3 (O3) hay cách 4 (O4) và cũng có thể đòi một Objekt sau một giới từ (PO). Những danh sách của các động từ chúng ta phải học thuộc lòng. Ví dụ: sehen A, danken D, denken an A, beschuldigen A+G, sich bedanken bei D für A….

Das Objekt (tân ngữ) là một từ bổ túc cần thiết bắt buộc (obligatorisch) của một số động từ được sử dụng trong câu. Tổng kết chúng ta có 4 loại Objekt và một Adverbiale .
Muốn tìm ra tân ngữ chúng ta phải đặt câu hỏi

Akkusativobjekt hay O4 (tân ngữ trực tiếp) Wen? hay Was?
 Du kaufst einen Kuchen. bạn mua bánh /Was kaufe ich?
 Ich besuche ihn. tôi thăm anh ấy /Wen besuchst du?
Dativobjekt hay O3 (tân ngữ gián tiếp) Wem?
 Du hilfst mir. bạn giúp tôi /Wem helfe ich?
 Er hört diesem Mann zu. anh ta lắng nghe người này /Wem hört er zu?
Genitivobjekt hay O2 (tân ngữ sở hữu) Wessen?
 Ich bedarf deines Rates. /Wessen bedarfst du?
 Man verdächtigt ihn des Diebstahls. /Wessen verdächtigt man ihn?
Präpositionalobjekt hay PO (giới tân ngữ) An wem? Woran?
 Du wartest auf mich. /Auf wen warte ich?
 Er spricht mit mir über diesen Plan. /Worüber spricht er mit dir?
Adverbiale (tân ngữ chỉ thời gian, số lượng, cách thức) Wie lange? Wie?
 Die Fahrt dauert drei Stunden. /Wie lange dauert die Fahrt?
 Die Leute schienen freundlich. /Wie schienen die Leute?
 Er hat 5 Kilos abgenommen. /Wie viel Kilo hat er abgenommen?
 Der Eintritt kostet 10€. /Wie viel kostet der Eintritt?

Die Angaben (trạng ngữ) là những từ bổ sung thêm (fakultativ=không nhất thiết) nói về trạng thái hay tình trạng việc xảy ra, phần đông chúng không quan trọng trong câu viết hay nói. Một câu không có Angaben vẫn có nghĩa và hiểu được.
Angaben được chia thành 4 nhóm chính: Te Ka Mo Lo
viết tắt của Temporal- (thời gian), Kausal- (nguyên nhân), Modal- (cách thức), Lokal-Angaben (nơi chốn). Vấn đề quan trọng là không được lầm lộn präpositionale Objekte với Angaben. Chúng nhìn rất giống nhau nhưng Angaben trong câu có thể bỏ được, ngược lại präpositionale Objekte thì không. Ví dụ:
PräpositionalObjekt – Ich rechne fest mit deiner Hilfe. (womit? Tôi dự tính với sự giúp đỡ của bạn)
Angabe – Er fährt mit großer Vorsicht. (wie? – anh ta lái rất cẩn thận)

Muốn tìm ra những Angaben (trạng ngữ) chúng ta phải đặt những câu hỏi
Wann? Warum? Wie? Wo/Wohin?
temporal: Du besuchst mich am Nachmittag. (wann?)
kausal: Er schweigt aus Angst. (warum?)
modal: Sie tanzen gern. (wie?)
lokal: Ihr arbeitet in einem Kleinbetrieb. (wo?)

Attribute (thuộc ngữ) không phải là một thành phần của câu vì chúng chỉ dùng để bổ xung riêng các danh từ trong chủ ngữ, tân ngữ hay trạng ngữ mà thôi. Chúng không đụng chạm gì với vị ngữ nên không bị chi phối bởi vị ngữ/động từ.
Muốn hỏi về Attribut chúng ta phải dùng những từ nghi vấn: was für ein? hoặc welch?
Attribut có những dạng như sau
1. Genitiv: Wir erreichten den Gipfel des Berges. /Welchen Gipfel erreichen wir?
2. Adjektiv: Man servierte Frühstück mit frischem Orangensaft. /Mit was für Orangensaft servierte man Frühstück?
3. Partizip: Wir bekommen frisch gepressten Orangensaft. /Was für Orangensaft bekommen wir?
4. Adverb: Das Haus dort gehört meinem Vater. /Welches Haus gehört deinem Vater?
5. Präposition: Wo sind die Schlüssel für den Wagen.
6. Apposition: Ich kenne Karl, ihren Freund, leider noch nicht.
7. Relativsatz: Das ist ein Problem , das wir lösen müssen. /Was für ein Problem ist das?
8. Infinitivsatz: Die Hoffnung zu gewinnen, ist minimal. /Welche Hoffnung ist minimal?

[BRIEF SCHREIBEN] NHIỀU BÀI THI VIẾT THƯ – A2

 

1
Sie sind unterwegs in der Stadt und schreiben eine SMS an Ihre Freundin Ekaterini.
• Entschuldigen Sie sich, dass Sie zu spät kommen.
• Schreiben Sie, warum.
• Nennen Sie einen neuen Ort und eine neue Uhrzeit für das Treffen.
Schreiben Sie 20–30 Wörter.
Schreiben Sie zu allen drei Punkten.
Liebe Ekaterini,
Entschuldigung, dass ich zu spät komme, weil mein Auto plötzlich kein Benzin mehr hat. Können wir uns um 3 Uhr vor dem Supermarkt-Eingang treffen?
Deine Linh

2
Ihr Chef, Herr Lehmann, hat bald Geburtstag. Er hat Ihnen eine Einladung zu seiner Feier geschickt. Schreiben Sie Herrn Lehmann eine E-Mail:
• Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie kommen.
• Informieren Sie, dass Sie jemanden mitbringen.
• Fragen Sie nach dem Weg.
Schreiben Sie 30–40 Wörter.
Schreiben Sie zu allen drei Punkten.
Lieber Herr Lehmann,
Vielen Dank, dass Sie mich zur Geburtstagsfeier eingeladen haben. Ich komme sehr gerne. Übrigens bringe ich meinen Freund mit. Können Sie kurz den Weg zu Ihnen beschreiben.
Mit freundlichem Gruß

3
Sie bekommen eine Nachricht von Paola. Sie kennen Paola aus dem Deutschkurs. Sie schreibt, dass sie am 20. November in Berlin Stefan heiratet. Paola lädt Sie ein und fragt, ob Sie kommen. Antworten Sie.
Hier finden Sie vier Punkte. Wählen Sie drei aus.
- jemanden mitbringen
- Stefan
- Geschenk
- Übernachtung in Berlin
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (circa 40 Wörter) auf den
grünen Antwortbogen
Vergessen Sie nicht den passenden Anfang und Gruß am Schluss.
Liebe Paula
Vielen Dank für die Einladung zu deiner Hochzeitsfeier. Natürlich komme ich gern. Ich würde gern meine Freundin Anna mitbringen. Sag mir doch Bescheid, welches Geschenk du am liebsten magst? Übrigens kannst du mir ein Hotelzimmer nah bei dir bestellen?
Deine Lan

4
Sie bekommen eine Mail von Elena. Sie kennen Elena aus dem Deutschkurs.
Elena ist ein Musikfan! Sie will am Wochenende in ein Konzert gehen und fragt, ob Sie mitkommen. Antworten Sie.
Hier finden Sie vier Punkte. Wählen Sie drei aus.
- Musik
- Uhrzeit
- Preis
- Treffpunk
Schreiben Sie zu jedem dieser drei Punkte ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen (circa 40 Wörter).
Vergessen Sie nicht den passenden Anfang und den Gruß am Schluss.
Liebe Elena,
Danke vielmals für deine E-Mail. Dieses Wochenende komme ich gern mit dir zum Konzert. Wann beginnt überhaupt das Konzert? Gib mir Bescheid, wie teuer das Ticket sein soll? Was meinst du, wenn wir uns vor dem Bahnhof treffen?
Deine Nhung

5
Sie haben sich mit Ihrer Freundin um 12 Uhr im Schwimmbad verabredet. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Freundin Lucy.
– Entschuldigen Sie sich, dass Sie nicht pünktlich sein können.
– Schreiben Sie, warum.
– Nennen Sie eine neue Uhrzeit.
Schreiben Sie 20–30 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten.
Liebe Lucy,
Bitte dich um Entschuldigung, dass ich nicht pünktlich kommen kann. Ich habe meinen Bus verpasst. Der nächste Bus wird in 30 Minuten erscheinen, d.h. ich werde ca. um 12.30 Uhr im Schwimmbad sein.
Deine Trinh

6
Ihre Chefin, Frau Schneider, möchte Sie und Ihre Kollegen zu einem Essen ins Restaurant „Las Tapas“ einladen. Schreiben Sie Frau Schneider eine E-Mail.
– Bedanken Sie sich und sagen Sie, dass Sie gern kommen.
– Schlagen Sie einen Termin vor.
– Fragen Sie nach dem Weg.
Schreiben Sie 30–40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten.
Liebe Frau Schneider,
Ich freue mich sehr über Ihre Einladung. Ich komme sehr gern zum Abendessen. Am besten sollen wir am Wochenende essen gehen, weil ich und die Kollegen am Sonntag Zeit haben. Könnten Sie mir die Adresse des Restaurants und dazu eine kurze Wegbeschreibung geben.
Viele Grüße
Ihre Minh

Liebe Eva,
Ich freue mich sehr auf deine Feier und gratuliere dir zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles Liebe und gute Gesundheit. Mein Mann wird mich nach Berlin begleiten. Ich habe vor, einige vietnamesische Spezialitäten für dich zu kochen. Wir möchten 2 Tage in Berlin verbringen. Kannst du uns ein Hotelzimmer empfehlen.
Liebe Grüße
Ngoc Loan

[BRIEF SCHREIBEN] ĐỀ THI VIẾT THƯ THEO TIÊU ĐỀ

 

1 – Einladung
Schreiben Sie eine Einladung an Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Sie laden Sie zu Ihrer Wohnung ein.
- Termin: nächster Samstag.
- Diskussion: Probleme mit dem Chef.
- Bitten Sie um Antwort. (ca. 30 Wörter)

2 – Einladung
Die Eltern der Lessingschule veranstalten einen internationalen Schülertag am Nachmittag des 5.Mai. Es gibt ein Programm mit deutscher und internationaler Kultur (z.B. Musik, Theater, Ausstellung). Sie sollen die Einladung an die Lehrer und an die Eltern schreiben.
Schreiben Sie über folgende Punkte:
- Grund des Schreibens
- Zeit und Ort
- Programm der Veranstaltung
- Essen und Trinken

3 – Einladung
Ihre guten Freunde Martina und Klaus wollen heiraten und haben Ihnen eine Einladung zur Hochzeit geschickt. Antworten Sie den beiden auf die Einladung.
Schreiben Sie etwas über folgende Punkte:
- Grund des Schreibens
- Ob Sie kommen können
- Geschenk?
- Wegbeschreibung

5 – Einladung / Antwort
Ihre früheren Nachbarn sind vor einem Monat umgezogen und feiern ein Fest in der neuen Wohnung. Sie haben eine Einladung bekommen. Antworten Sie auf die Einladung.
- Grund des Schreibens.
- Geschenk.
- Wer kommt noch?
- Bitte um Wegbeschreibung.

6 – Einladung / Antwort
Eine Bekannte, Frau Meyer-Siebeck, hat Sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Schreiben Sie an Frau Meyer-Siebeck
- Sie danken für die Einladung.
- Sie entschuldigen sich: Sie können nicht kommen.
- Was machen Sie am Wochenende?

7 – Einladung / Antwort
Ihr Freund Roland hat Sie zu seiner Hochzeit nach Bonn eingeladen. Schreiben Sie eine E-Mail:
- Dank für die Einladung.
- Ihre Ankunft mit dem Zug: 17. Mai, 15 Uhr 26.
- Bitte an Roland: ein Zimmer für drei Nachte bestellen.

8 – Einladung / Antwort
Ihre Nachbarin Leyla hat am 4.Mai Geburtstag. Sie hat Sie eingeladen.
- Dank für die Einladung!
- Warum können Sie kommen? (Sie sind am 4.Mai im Ausland)
- Sie kommen am 8.Mai aus dem Ausland wieder zurück

9 – Einladung / Antwort
Ihre Freundin Vera hat Sie zum Essen eingeladen. Schreiben Sie Ihr:
- Danke für die Einladung!
- Entschuldigung, der Termin ist nicht möglich.
- Anderen Termin: Wann?

10 – Entschuldigung
Ihr Freund Lörtz hat Sie zum Essen eingeladen. Sie können nicht kommen. Sie haben Zahnschmerzen und einen Arzttermin am Nachmittag. Schreiben Sie an Ihren Freund:
- Danke für die Einladung
- Sagen Sie, dass Sie nicht können, warum?
- Entschuldigung, Sie können nicht kommen

11 – Entschuldigung
Sie haben einen Termin für Samstagnachmittag mit Ihrem Nachbarn Christian. In Ihrer Firma gibt es aber ein Problem. Sie müssen am Samstag bis zum Abend arbeiten. Schreiben Sie an Ihren Nachbarn:
- Entschuldigung
- Sagen Sie, dass Sie nicht können, warum?
- Neuer Termin: Wann?

12 – Entschuldigung
Sie haben am Freitag um 8 Uhr einen Termin im Krankenhaus St. Marien. Schreiben Sie an das Krankenhaus St. Marien.
 Sie können nicht kommen.
 Sie müssen Ihre Tochter zur Schule bringen.
 Fragen Sie: Können sie um10 Uhr kommen.

13 – Entschuldigung
Sie hatten am Wochenende einen Termin mit Ihrem Freund Philip. Sie sind in einer anderen Stadt und müssen dort arbeiten. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihrem Freund.
- Sagen Sie, dass sie arbeiten müssen.
- Entschuldigung, Problem erklären
- Neuen Termin machen. (Montagabend)

14 – Entschuldigung
Ihre Tochter Anna ist krank. Bitte schreiben Sie eine Entschuldigung für die Schule. Annas Lehrerin heißt Frau Kleinert.
- Schreiben Sie, dass Ihre Tochter vom 10. Oktober bis 13. Oktober den Unterricht nicht
besuchen kann.
- Schreiben Sie, warum Ihre Tochter nicht in die Schule kommen kann: Sie hat
Bauchschmerzen und Fieber.
- Fragen Sie nach Annas Hausaufgaben. Welche Hausaufgaben muss Anna machen?
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.

15 – Entschuldigung
Schreiben Sie eine kurze E-Mail an Ihre Freundin Alexandra aus Kolumbien.
- Sie können ihr morgen nicht die Stadt zeigen.
- Sagen Sie warum?
- Fragen sie, wann sie Zeit für eine Stadtbesichtigung hat.

16 – Entschuldigung
Ihr Sohn Sascha ist krank. Schreiben Sie eine Entschuldigung an die Lehrerin Frau Meißner.
- Was hat Sascha?
- Waren Sie beim Arzt?
- Wann kann er wieder zur Schule kommen?
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (ca. 30 Wörter).
Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Schluss.

17 – Entschuldigung
Schreiben Sie eine Entschuldigung für die Schule. Sie waren gestern nicht im Deutschkurs.
- Es hat viel geschneit und es war sehr kalt.
- Ihr Auto ist nicht gefahren.
- Sie entschuldigen sich.
Schreiben Sie zu jedem Punkt einen Satz. Denken Sie an: Datum, Anrede, Gruß

18 – Entschuldigung
Schreiben Sie einen Brief an ihren Kursleiter.
- Sie können am Montag nicht zum Deutschkurs kommen.
- Warum?
- Fragen Sie nach den Hausaufgaben

19 – Entschuldigung
Brief an Ihren Lehrer Herrn Kowalski.
- Sie sind krank und können nicht am Montag in die Schule kommen
- Sie haben Fieber und müssen im Bett bleiben
- Bitten Sie Ihren Lehrer, dass er Ihnen die Hausaufgaben zusendet

20 – Entschuldigung
Brief an Ihre Deutschlehrerin Frau Müller. Sie können nächste Woche nicht zum Deutschkurs kommen.
- Warum können Sie nicht kommen?
- Wann kommen Sie wieder zum Deutschkurs?
- Hausaufgaben?

21 – Entschuldigung
Ihre Tochter Klara ist krank. Bitte schreiben Sie eine Entschuldigung für die Schule. Klaras Lehrerin heißt Frau Müller.
- Schreiben Sie, dass Ihre Tochter diese Woche den Unterricht nicht besuchen kann.
- Schreiben Sie, warum sie nicht in die Schule kommt: Sie hat Halsschmerzen und Husten.
- Fragen Sie nach Klaras Hausaufgaben.
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.

22 – Entschuldigung
Schreiben Sie eine Entschuldigung an die Lehrerin von Ihrem Sohn. Sagen Sie
- Ihr Sohn kann nicht in die Schule gehen.
- Warum er nicht in die Schule gehen kann.
- Sie kommen morgen wegen seiner Hausaufgaben.

23 – Entschuldigung
Schreiben Sie eine Nachricht an Ihren Kursleiter. Sagen Sie:
- In Ihrer Familie ist jemand krank.
- Sie können nicht mehr zum Deutschkurs kommen.
- Danken Sie dem Lehrer für den Kurs.
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze (circa 30 Wörter).
Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß.

24 – Entschuldigung
Eine Bekannte, Frau Meyer-Siebeck, hat Sie zu ihrer Geburtstagsparty am Samstag eingeladen. Schreiben Sie an Frau Meyer-Siebeck.
- Sie danken für die Einladung.
- Sie entschuldigen sich: Sie können nicht kommen.
- Was machen Sie am Wochenende?
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.

25 – Entschuldigung
Schreiben Sie ihrer Freundin, Sie können nicht zum Treffen am Samstag kommen.
- Entschuldigung und Erklärung: Sie sind krank
- Neuer Termin: Sonntag 16:00 Uhr
- Ihre Freundin soll schnell antworten

26 – Entschuldigung
Sie Besuchen einen Deutschkurs. Sie können diese Woche nicht in den Unterricht kommen. Nächste Woche wird im Unterricht aber ein Modelltest zur Deutschprüfung gemacht.
Schreiben Sie Ihrer Kursleiter, Frau Schuster.
- Grund für ihr Schreiben
- Entschuldigung
- Wie zu Hause lernen?
- Wann sind Sie wieder im Kurs?

27 – Urlaub
Sie machen im Sommer Urlaub. Schreiben Sie eine Postkarte an Ihren Freund:
- Wo?
- Wie ist das Wetter?
- Was machen Sie im Urlaub?

28 – Urlaub
Sie möchten am 3. Juli in Deutschland Urlaub machen. Schreiben Sie an das Reisebüro:
- Wann?
- Wie viele Personen und Zimmer?
- Fragen Sie nach dem Preis?

29 – Urlaub
Sie wollen mit Ihrer Familie im Hotel “Winterzeit” Urlaub machen. Schreiben Sie an das Hotel “Winterzeit”:
- Urlaubszeit: Wann?
- Bitten Sie um Informationen und Sehenswürdigkeiten!
- Fragen Sie günstige Zimmer!

30 – Urlaub
Sie waren letzte Woche Im Urlaub. Sie haben eine Freundin / einen Freund in Deutschland. Ihre Freundin / Ihr Freund wollen über Ihren Urlaub wissen. Schreiben Sie einen Brief und erzählen Sie:
- Urlaub: wo und wie?
- Wer war mit Ihnen?
- Das Hotel und das Wetter: Wie?
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze, (circa 30 Wörter).
Vergessen Sie die Anrede und den Gruß nicht

31 – Reise
Die Schule ist aus. Sie möchten mit Ihrem Freund Ali nach Deutschland eine Reise machen.
- Fragen Sie, wann er fahren möchte?
- Wie Sie fahren möchten?
- Sie möchten in der Jugendherberge übernachten.

32 – Reise
Sie möchten am Freitag für eine Woche mit Ihrer Freundin Ece nach Stuttgart fahren.
- Fragen Sie, was Sie mitnehmen müssen.
- Ob sie einen Reiseplan hat.
- Sie möchten in einem Hotel mit Halbpension übernachten.

33 – Reise
Schreiben Sie eine E-Mail an die Pension ”Rose” in München.
- Sie brauchen ein Einzelzimmer mit Halbpension.
- Sie bleiben zwei Nächte, Ankunft:07.07, 14:00 Flughafen München.
- Jemand soll Sie am Flughafen abholen.

34 – Ausflug
Sie möchten am Wochenende einen Ausflug mit dem Auto machen, zusammen mit Ihrer Freundin Sylvia. Schreiben Sie eine E-Mail an Sylvia.
- Wohin wollen Sie fahren?
- Was soll Sylvia mitbringen?
- Wo wollen Sie sich treffen?

35 – Besuch
Ihr Freund Christian Schmitz will Sie heute besuchen. Schreiben Sie:
- Sie können Ihren Freund nicht vom Bahnhof abholen.
- Wie kommt Ihr Freund zu Ihrer Wohnung?
- Ihrer Frau (Freundin) ist zu Hause.

36 – Besuch
Sie wollen Ihre Freundin Angelika Hartman in Dresden besuchen. Schreiben Sie E-Mail
- Ankunft: Mittwoch 14:34 Uhr
- Fragen Sie: Wie kommen Sie zu Angelikas Wohnung
- Erklären Sie: Ihr Handy ist kaputt!
- Warum kommen Sie später?

37 – Sprachkurs
Sie waren letzten Sommer in München in einem Sprachkurs. Sie schreiben an Ihren Lehrer Herr Bernhardt:
- Stellen Sie sich vor!
- Fragen Sie, gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs? Wann?
- Sie möchten sich an den Kurs anmelden.

38 – Sprachkurs
Sie waren im letzten Sommer in München in einem Deutschkurs. Ihr Lehrer war Herr Benradt, eine sehr sympathische Person. Schreiben Sie an Herr Benradt.
- Stellen Sie sich kurz vor.
- Gibt es dieses Jahr wieder einen Kurs? Wann?
- Sie möchten sich für den Kurs anmelden.

39 – Hilfe beim Hundekauf
Sie wollen einen Hund kaufen. Ihre Freundin Monika hat schon einen Hund. Schreiben Sie eine E-mail an Monika:
- Sie wissen nicht viel über Hunde.
- Sie brauchen ihre Hilfe um zu entscheiden.
- Fragen Sie ob sie am Samstag Zeit hat?

40 – Anfrage / Überweisung
Sie möchten eine CD im Internet kaufen, aber Sie wissen nicht, wie Sie die Rechnung bezahlen sollen. Sie rufen die Firma an, aber es ist immer besetzt. Jetzt schreiben Sie eine E-Mail.
- Fragen Sie: Auf welches Konto sollen Sie das Geld überweisen?
- Sagen Sie: Sie können auch mit Kreditkarte zahlen oder das Geld bar mit der Post
schicken.
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.

41 – Anfrage / Ticket
Sie suchen ein günstiges Ticket von Frankfurt nach Sydney. Schreiben Sie an Ihr Reisebüro:
- Sie wollen am 25. Februar 2006 abfliegen und am 14. März zurückkommen.
- Sie möchten nicht mit Qantas Airways fliegen!
Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze.

42 – Anfrage / Reise
Sie kommen im August nach Berlin.
- Bitten Sie um Informationen über Film, Theater, Museen usw. (Kulturprogramm).
- Bitten Sie um Hoteladressen.
- Bitten Sie um einen Stadtplan

43– Anfrage / Reise
Schreiben Sie an die Touristeninformation in Lübeck.
- Sie wollen im Sommer nach Lübeck fahren.
- Bitten Sie um Informationen über Sehenswürdigkeiten.
- Sie möchten in der Jugendherberge übernachten.

44 – Anfrage / Hotel
Schreiben Sie eine E-Mail an das Hotel „Kaiser Wilhelm“ in Hamburg.
- Sie brauchen ein Doppelzimmer mit Halbpension.
- Sie bleiben vier Nächte, Ankunft: 05.06 Flughafen Fuhlsbüttel
- Das Auto vom Hotel soll Sie am Flughafen abholen

45 – Anfrage / Besuch
Ihre Freundin Irene will Sie im August besuchen. Schreiben Sie an Irene.
- Sie müssen im August für Ihre Firma nach Berlin fahren.
- Bitte Sie Ihre Freundin: Sie soll im September kommen.
- Sie haben am 10.9 Geburtstag.

46 – Anfrage / Deutschkurs
Sie möchten einen Deutschkurs machen. Schreiben Sie eine E-Mail an die Sprachschule „Deutschbistro“ in Hannover.
- Wann Sie den Deutschkurs machen möchten.
- Sie möchten in einer deutschen Familie wohnen.
- Bitten Sie um Informationen über Termine und Preise.

47 – Anfrage / Wohnung
Schreiben Sie eine E-Mail an die Wohnungsagentur Interhause in Weimar.
- Sie suchen ein Apartment für sechs Monate
- Sie wollen in Weimar einen Deutschkurs besuchen

48 – Anfrage / Deutschlernen
Sie möchten mit Ihrer Freundin Nina am Wochenende zusammen Deutsch lernen. Schreiben Sie E-Mail
- Wann haben Sie Zeit?
- Wo wollen Sie sich treffen?
- Was wollen Sie am Abend noch zusammen machen?
- Ankunft: Anfang Mai

49 – Anfrage / Vertretung
Sie nehmen am kommenden Montag und Dienstag an einem Computerkurs teil, der in der Volkshochschule stattfindet. Deshalb können Sie nicht ins Büro gehen. Ihre Kollegin, Frau Sommer, soll Sie vertreten
Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten an Ihre Kollegin, Frau Sommer:
a) Grund für Ihr Schreiben
b) Dauer Ihrer Abwesenheit
c) Aufgaben im Büro
d) Büroschlüssel

50 – Anzeige / Wohnung
Sie haben in Ihrer Tageszeitung ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie Schreiben einen Brief an die Zeitung, weil Sie sich für die Wohnung interessieren.
Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.
1- Grund des Schreibens
2- Angaben zu Ihrer Person
3- Termin für Besichtigung
4- möglicher Einzugstermin

51 – Anfrage / Hotel
Sie wollen heiraten und suchen ein Raum für 100 Personen. Schreiben sie an ein Hotel:
- Warum?
- Essen, Preis?
- Raum, Preis?

52 – Anfrage / Verbleib
Sie wollen mit ihrem Freund Sebastian ins Kino gehen. Er ist noch nicht da und der Film beginnt gleich. Sie schreiben Sebastian ein SMS.
- Fragen Sie, wann er kommt.
- Informieren Sie, was Sie mit den Kinokarten machen.
- Schreiben Sie, wo Sie warten.
Schreiben Sie 20-30 Wörter. Scheiben Sie zu allen 3 Punkten.

53 – Anzeige / Wohnung
Sie haben in der Zeitung eine private Wohnungsanzeige gefunden. Es handelt sich um eine 4-Zimmer-Wohnung. Die Miete für die Wohnung ist niedrig. Dafür sollen Sie aber der Hausbesitzerin, Frau Peters(83 Jahre), bei der Gartenarbeit helfen.
Schreiben Sie über folgende Punkte an die Hausbesitzerin:
- Grund des Schreibens
- zu Ihrer Person
- Fragen zur Wohnung
- Gartenarbeit

54 – Anzeige / Job
Sie haben eine Anzeige für eine Stelle als Verkäufer(in) gelesen. Sie sind daran interessiert. Deshalb schreiben Sie an den Arbeitgeber. Schreiben Sie auch eine andere und einen Gruß.
- Grund für das Schreiben.
- Wer Sie sind.
- Deutschkenntnisse.
- Berufserfahrung..

55 – Anzeige / Wohnung
Sie haben in Ihrer Tageszeitung ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie Schreiben einen Brief an die Zeitung, weil Sie sich für die Wohnung interessieren.
Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.
1- Grund des Schreibens
2- Angaben zu Ihrer Person
3- Termin für Besichtigung
4- möglicher Einzugstermin

56 – Termin
Sie haben Zahnschmerzen. Sie können aber nicht gehen. Sie haben einen anderen Termin. Rufen Sie Ihren Zahnarzt Herrn Schmidt an.
- Sagen Sie, wie lange Sie Zahnschmerzen haben.
- Was können Sie im Moment machen?
- Neuer Termin: Wann?

57 – Hilfe bei Autokauf
Ihr Freund Ali ist ein Automechaniker. Er versteht viel von den Autos. Schreiben Sie Ihm:
- Sie möchten ein Auto kaufen
- Sie bitten um Hilfe.
- Treffen?

58 – Hilfe bei Computerkauf
Ihr Freund, Michael versteht viel von Computern. Schreiben Sie eine E-Mail an Michael.
- Sie wollten einen neuen Computer kaufen.
- Bitten Sie Michael: er soll mit Ihnen zusammen einkaufen.
- Fragen Sie: Wann hat Michael Zeit?

59 – Hilfe bei Hundekauf
Sie wollen einen Hund kaufen. Ihre Freundin Monika hat schon einen Hund. Schreiben Sie eine E-mail an Monika:
 Sie wissen nicht viel über Hunde.
 Sie brauchen ihre Hilfe um zu entscheiden.
 Fragen Sie ob sie am Samstag Zeit hat?
60 – Beschwerden
In Ihrer Wohnung haben Sie seit einiger Zeit Probleme mit der Heizung. Der Vermieter soll die Heizung reparieren lassen. Leider können Sie Ihren Vermieter telefonisch nicht erreichen, deshalb schreiben Sie einen Brief.
- Grund des Schreibens.
- Problem: wie lange schon?
- Termin für Reparatur
- wie Sie erreichbar sind.

61 – Beschwerden
In Ihrer Wohnung funktioniert der Fernseher nicht. Die Antenne funktioniert nicht mehr. Sie haben bereits mit Ihrem Hausverwalter, Herrn Wiedemann, telefoniert, aber es ist nichts passiert. Deshalb schreiben Sie an den Hausverwalter
- Grund für Ihr Schreiben
- Was soll passieren?
- Wann soll das passieren?
- Was machen Sie, wenn Sie keine Antwort bekommen?

62 – Beschwerden
Sie haben vor einem halben Jahr bei der Firma Neumann eine Waschmaschine gekauft. Jetzt ist sie kaputt. Sie erreichen bei der Firma telefonisch niemanden. Deshalb schreiben Sie eine E-Mail.
Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.
1- Grund des Schreibens
2- Garantie
3- Reparatur oder neue Waschmaschine
4- wie Sie erreichbar sind…

63 – Beschwerden
Sie haben im Internet einen MP3-Player bestellt, aber die Speicherkarte ist kaputt. Schreiben Sie eine Reklamation an die Firma. Schreiben Sie etwas über folgende Punkte. Vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß.
Zeigen Sie, was Sie können. Schreiben Sie möglichst viel.
• Grund für Ihr Schreiben
• Garantie?
• Reparatur oder Umtausch

[GR] AKKUSATIV – cách 4

 

Der Akkusativ — Cách 4 – Trực cách
Akkusativ còn được gọi là cách 4 (wen-Fall) vì chúng ta thường dùng ‘wen’ hay ‘was’ để đặt những ‘câu hỏi trực tiếp’:
• Ich sehe einen Bekannten. (tôi thấy một người quen)
- Wen oder was sehe ich? – einen Bekannten = Akkusativ (tôi thấy ai hay cái gì?)

1) Danh từ hay đại từ đứng ở Akkusativ khi chúng là túc từ trực tiếp/Akkusativobjekt của
- động từ chỉ một hành động: machen, schlagen, sehen, nehmen, loben….
- động từ chỉ một tác động: legen, setzen, stellen, fällen, tränken, bewegen, säugen…..
- động từ chỉ sự sở hữu, tiếp nhận: haben, besitzen, erhalten, bekommen, kriegen…
• Der Lehrer lobt die Schüler. (thầy khen các học trò)
• Ich schlage den Ball. (tôi đánh trái bóng)
• Sie liebte ihn sehr. (cô ta yêu anh ấy lắm)

2) Sau những động từ cần hai Akkusativ:
heißen, kosten, nennen, schelten, schimpfen, schmähen,
 đặc điểm ở đây: túc từ 2 cũng là túc từ 1 (tuy 2 mà 1)
• Er nennt ihn seinen besten Freund. (ông ta gọi nó là một người bạn tốt)
• Die Herzogin schalt den Baron einen Lügner. (bà bá tước mắng ông hầu tước là tên nói dối)
• Sein Stiefvater schimpft ihn einen arbeitsscheuen Taugenichts. (người cha ghẻ chưởi nó là một kẻ không ra gì)
• Heute schmäht man sie „Multikulti-Illusionisten’’ (bây giờ người ta diết họ là bọn mơ đa văn hóa)
• Alle heißen sie eine Angeberin. (ai cũng gọi bà ta là một người khoe khoan)

3) Sau những động từ cần Akkusativ+Dativ:
• Der Lehrer gab dem Schüler ein Heft. (thầy giáo cho cậu học trò quyển tập)
• Wir schenken der Dame eine Fahrkarte. (chúng tôi tặng bà ta một vé đi xe)

4) Sau những động từ cần Akkusativ+Genititiv: anschuldigen, bezichten, entwohnen
• Man hat den Jungen des Diebstahls beschuldigt. (Họ bắt tội thằng bé đã ăn cắp)
• Die Polizei hat den Mann des Mordes bezichtigt. (cảnh sát gán tội cho ông ta đã giết người)

5) Nhiều tính từ cũng đòi Akkusativ
gewahr, müde, satt, schuldig, überdrüssig, wert, los, gewohnt….
• Der Wagen ist teuer, aber er ist seinen Preis wert. (xe này mắc tiền, nhưng đáng giá)
• Ich bin mir diesen Lärm nicht gewohnt. (tôi không quen tiếng ồn này)
• Der Chef hat den Lärm satt. (ông xếp chán ngấy vì tiếng ồn ào)
• Bist du den Fehler gewahr geworden? (cậu đã nhận thấy cái lỗi của mình chưa?)
• Ich bin die Arbeit müde. (tôi mệt mỏi vì việc làm)
• Sie ist ihm großen Dank schuldig. (bà ta còn nợ ông ấy một sự mang ơn lớn)

6- Tính từ chỉ kích thước, số lượng, giá trị đòi Akkusativ
alt, breit, dick, groß, hoch, lang, entfernt, schwer, weit, tief, (nah, fern)
• Das Baby ist einen Monat alt.
• Der Weg ist einen Meter breit.
• Die Mauer der Burg ist einen Meter dick.
• Der Schrank ist einen Meter achtzig hoch.
• Das Sofa ist einen Meter neunzig lang.
• Der Sack ist einen Zentner schwer.
• Das Loch ist einen Meter zwanzig tief.

5- Trạng ngữ/Angaben dưới dạng Akkusativ (dùng wann? warum? wie? wo? để hỏi)
(Temporal/thời gian – Kausal/nguyên nhân – Modal/thể cách – Lokal/nơi chốn)  (TeKaMoLo)

• Wir haben den ganzen Abend ferngesehen. (chúng tôi xem tivi cả đêm)  wann?
• Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. (tôi đạp xe đi làm việc mỗi ngày)  wie oft?
• Er fährt den Berg hinauf. (ông ta lái xe lên núi)  wohin?
• Was machst du nächsten Sonntag? (cậu làm gì chủ nhật tới)  wann?
• Wir haben die ganze Zeit geschlafen. (tụi tôi chỉ có ngủ cả thời gian qua)
• Sie besucht ihn jeden Monat. (cô ta thăm viếng ông ấy mỗi tháng)
• Sie hat den ganzen Tag geschlafen. (bà ấy đã ngủ cả ngày)
• Er hat den Hund den ganzen Weg getragen. (ông ta bồng con chó cả đoạn đường)
• Jeden Morgen geht die Sonne auf. (mặt trời lên mỗi buổi sáng)
• 1988 hat meine Tochter geheiratet. (con gái tôi đã lấy chồng năm 1988)
• 2002 wurde erstmals der Euro als Bargeld im Umlauf gebracht. (năm 2002 tìền Euro được sử dụng)
• Die Schwimmbäder in der Region werden Anfang Mai geöffnet. (hồ tắm mở lại đầu tháng 5)
• Elke und Fabio wollen Mitte des Jahres heiraten. (Elke và Fabio muốn cưới nhau vào giữ năm)
• Ende der Woche wollen wir nach Stuttgart fahren. (cuối tuần chúng tôi muốn đi Stuttgart)
• Voriges Jahr hatte er einen Verkehrsunfall verursacht. (năm trước ông ta đã gây ra tai nạn xe cộ)
• Hoffentlich läuft es bei Ihnen nächstes Jahr finanziell besser. (hi vọng sang năm việc tài chính sẽ khả quang hơn)

6) Sau giới từ đòi Akkusativ như bis, durch, für, gegen, ohne, um, entlang
• Sie spazierten durch den Park. (họ đã di dạo xuyên qua công viên)
• Sie bekam nur noch wenig Geld für den Wagen. (cô ta thâu nhận ít tiền cho chiếc xe củ)
• Er ist mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren. (anh ta đã lái xe tông vào gốc cây)

7) Sau giới từ hoán đổi như ‘an, auf, hinter, in, neben, vor, über, unter, zwischen’
khi dùng những động từ xê dịch, chuyển động, đổi hướng với câu hỏi wohin? thì phải nhớ ngay WOHIN?+AKK
• Ich lege die Vase auf den Tisch. (tôi đặt bình bông lên trên bàn)  wohin legst du die Vase? – auf ‘den’ Tisch
• Ich gehe in die Schule. (tôi đi vào trường)  wohin gehst du? – in ‘die’ Schule
• Er hängt das Bild an die Wand. (Nó treo bức tranh lân tường)  wohin hängt er das Bild? – an ‘die’ Wand

8) Trong cấu trúc Akkusativ mit Infinitiv sau những động từ chỉ cảm xúc như
sehen, hören, fühlen, spüren, helfen, lassen, brauchen, heißen, lehren
 đặc điểm ở đây: túc từ trực tiếp là chủ từ của Infinitiv
• Er hörte den Adler schreien (anh ta nghe chim đại bàng hú)
• Ich sehe ihn kommen (Tôi thấy nó tới)
• Ich höre meine Freundin lachen. (Tôi nghe bạn gái tôi cười)
• Er fühlte sein Herz schlagen. (Anh ta cảm thấy tiếng tim đập)
• Er spürte Zorn in sich aufsteigen. (Anh ta cảm thấy cơn tức giận bùng lên)
• Er lehrte seinen Sohn Klavier spielen. (ông ta dạy con trai mình chơi dương cầm)
• Der Lehrer hieß den Schüler kommen. (thầy giáo cho gọi cậu học trò đến)
• Lassen Sie mich gehen. (ông hãy để cho tôi đi)

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.