Kiểm Tra Trình Độ

[Üb] Online – Einstufungstest

 
Bạn hãy tự kiểm tra trình độ của mình với 10 Bài Test của các Trung tâm dạy tiếng khác nhau nhé.

 

1. Goethe Eiufungstest 6. VHS online Test
2. Alpha.at Einstufungstest 7. Colon.de Grundstufe
3. Deutsch-lernen.com  8. Colon.de Mittelstufe
4. Prolog – Berlin.de Test 9. Klett.de Online Test
5. Deutschesprachschule.de Test 10. Iberika Test

 

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×