[Mär] Bảy Con Quạ – Die sieben Raben

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

DieSiebenRaben

Ngày xưa, có một người sinh được bảy con trai, nhưng không có con gái, cầu mãi cũng chẳng được. Mãi về sau, vợ có mang, bác ta chứa chan hy vọng; quả nhiên đứa con ra đời là con gái. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng đứa con gái lại bé quá.

Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sichs auch wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hoffnung zu einem Kinde, und wies zur Welt kam, war es auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig und klein.

Các bạn download bản PDF đầy đủ về đọc theo link dưới đây nhé.
Link download:  deutsch version
                             vietnammesich version

 

Audio trên Youtube:

 

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×