Bài Tập Online : Modalverben Übung 1

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Modalverben 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(7 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

One comment

  1. mọi người cho mình hỏi lamd sao để học từ mới nhanh và nhớ lâu cho mình phương pháp để .viele danke

Leave a Reply

Đừng ngại, bạn hỏi, mình sẽ trả lời :-) *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×