Author Archives: Deutsch Lieber

Deutsch Lieber

Bài Tập Online : Der Passivsatz 1 (Câu Bị Động) – Bài Số 1

Der Passivsatz 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Reflexive Verben 2 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 2

Reflexive Verben 2 (Zweite Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Bài Tập Online : Reflexive Verben 1 (Động Từ Phản Thân) – Bài Số 1

Reflexive Verben 1 (Erste Übung)

Bạn nhấn nút Start Quiz để bắt đầu làm bài nhé.

(10 câu hỏi, có kết quả và đáp án ngay khi bạn hoàn thành)

Học Từ Mới Tiếng Đức Qua Tranh Ảnh – Chủ Đề: Thể Thao – Der Sport

 

sport_upload1

 

Read More »

[Üb] Bài Tập Ngữ Pháp Kèm Đáp Án 3

 
study_hard__by_nghichan

 

                        
                         
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.