[Gr] AKKUSATIV (Trực Cách)

 
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×

Akkusativ

I. Khái Niệm:

Câu hỏi của akkusativ thường dùng từ để hỏi là Wen oder Was (Cái gì ?, Ai làm cái gì ?)
z.B:
  1. Das Mädchen trinkt den Kakao.     –>  WAS trinkt das Mädchen ?
                                                     –>  Den Kakao (Objekt im Akkusativ)                                      
    2.  Tina trifft die Freundin  –>  WEN trifft Tina ?
               –>  Die Freundin (Objekt im Akkusativ)

II. Cách Sử Dụng:

1. Đại từ nhân xưng: (Personal Pronomen):

personalpronomen_deutsch

2. Mạo Từ (Artikel):

3. Giới từ (Präposition): Tìm hiểu thêm về giới từ tại đây

4. Động từ + Giới từ Akkusativ (Verben mit Präposition und Akkusativ):

Download List Động Từ Đi Kèm Giới Từ (Verben mit Präpositionen)

VerbenPA

5. Phân biệt giữa Akkusativ và Dativ:

Các bạn có thể tìm hiểu và phân biệt cách sử dụng Akkusativ và Dativ Tại đây

6. Video minh họa cho Akkusativ:

0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.
0 Flares Facebook 0 Google+ 0 0 Flares ×